Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
31. juli 1940
Posisjon
Utenfor Port Talbot
Årsak
Minesprengt
Reiserute
Talbot - Barry
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
16
Fanget
0
Omkommet
5 [5]
Savnet
0
 • Referat

  UTDRAG AV SJØFORKLARING

  Kaptein Holger Jensens forklaring

  Forsøk ble gjort på å få arrangert med degaussIng i Port Talbot, men da det viste seg å være umulig fikk vi ordre om å gå til Barry for å få det gjort der.- Skibet var i full sjødyktig stand, og båter samt utstyr var i overEnsstemmelse med sjøkontrollens bestemmelser, da vi forlot Port Talbot den 31te juli om ettermiddagen med los ombord som skulle følge med oss til Barry.

  Mellom 5 à 10 minutter etter at vi forlot Port Talbot, og jeg var på broen sammen med losen, skjedde en voldsom eksplosjon. Vi hadde netop sammenlignet våre rute-instruksjoner, og fant at disse stemte overens.- Jeg var bevistløs fra det øyeblikk eksplosjonen inntraff, og husker ingenting før jeg våknet opp på hospitalet neste morgen.

  Vi hadde hverken sett miner eller ubåter. - Jeg har inntrykk av at eksplosjonen skjedde midtskibs, og at den skyldtes en magnetisk mine.

  Alle skibets papirer gikk tapt med unntagelse av målebrevet, som Nortraship har tatt vare på.

  Jeg lå på hositalet i ca. 3 uker, og er fremdeles under legebehandling.

  HOLGER JENSEN