Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
21. februar 1943
Posisjon
Nord-Atlanteren
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Manchester - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
34
Fanget
0
Omkommet
3 [3]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  7. april 1943
  Sted
  Liverpool
  Administrator
  Konsul Johan Vogt

  ...

  Skibets fører meddeler at båtmanøvre blev holdt like før avgang. Alt var iorden ombord og det var innstalert alarmsignal akterut og midtskips.

  ...

  ... som 1ste vidne fremstod: 2. styrmann Peder Alvenes ... Vidnet var vakthavende offiser da ulykken inntraff og stod på broen med kikkert og så rundt omkring. Vidnet hørte at stuerten som kom ut av kapteinens lugar på undre bro rope, der kommer en torpedo. Roret blev straks lagt over til b.b. side og torpedoen traff på st.b. side i forkant av maskinskottet, og gjorde meget stor skade. Like efter kom nr. 2 og nr. 3 torpedo som begge også traff på stb. side. Nr. 2 traff like aktenfor broen og nr. 3 i maskinrummet. Hele st.b. side fra broen og aktenover var nu så og si helt opprevet og skipet krenket øieblikkelig over. Kun en livbåt nemlig fordre på b.b. side blev av 2. styrmann og 3 andre som satt i båten kuttet løs fra skipet da dette sank. 2 av flåtene fløt også op. 28 mann lå nu i vannet samt 2 på en flåte og 4 i livbåten. Mann fikk nu opp de som lå i vannet og de 2 på flåten ombord livbåten. Blandt de som lå i vannet var 2. maskinist E. Wroldsen som var vidnes gode kamerat. Vidnet underøkte ham, men Wroldsen var da helt stiv og hadde sikkert vært død en tid. Omkomne lå med ansiktet i vannet. Kokk O. Berntsen samt motormann Eriksen var også døde i vannet og lå med ansiktet i vannet. Alle 3 omkomne hadde rednigsvest på. Alt var iorden ombord.

  ...

  ... som 2. vidne fremstod: 1. maskinist Arnt Olaves Jensen ... Vidnet opholdt sig i sin lugar som ligger aktenfor tank nr. 16 da 1ste torpedo traff. Vidnet tok straks redningsvest på, likedan gummistøvler og løp ut på dekket og siden forover til fordre b.b. livbåt. Vidnet var en av de 4 i livbåten. Vidnet forklarer sig i likhet med 1. vidne. Vidne, samt stuert Antonsen undersøkte kokk O. Berntsen og fandt ham kold med brustne øine og han var nok død. Vidnet så også 2. maskinist Wroldsen som også var død. Alt ombord var iorden.

  ...

  ... som 3 vidne femstod: 3. maskinist William Eilert Engvoldsen ... Vidnet var vakthavende maskinist da ulykken inntraff og opholdt sig i maskinrummet. Da 1ste torpedo traff kom endel røk og vann inn i maskinrummet, øiensynlig ovenfra. Fra maskinrummet går en wire op til båtdekket så mann kan stoppe maskinen derfra. Vidne undersøkte at denne wire var iorden og gikk op på dekket. Vidnet fikk tak i sin redningsvest. Vidnet snakket med 2den maskinisten og i samråd med 1. styrmann blev det besluttet og stoppe maskinen. Straks efter kom nr. 2 og nr. 3 torpedo. På samme vakt i maskinen var motormann Eriksen som nettop var oppe til kaffe da 1ste torpedo traff. Strak efter nr. 2 og nr. 3 torpedo sank aktre del av skipet temmelig fort og vidne kom sig i vannet og begav sig på svøm og kom sig omsider på flåten. Vidnet forklarer sig forøvrig som de andre vidner. Alt ombord var iorden.

  ...

  ... som 4. vidne fremstod: Stuert Anton Antonsen ... Vidnet så torpedoen komme og sprang op på broen og underrettet dette til vakthavende offiser. Vakthavende offiser fikk nu også øie på torpedoen. Kapteinen hadde også hørt stuerten underrette vakthavende offiser. Vidnet sprang ned og fikk redningsvest på. Vidnet sprang videre til livbåten og forsøkte sammen med pumpemannen å få livbåten på vannet, men uten resultat. 2. og 3. torpedo traff og vidnet kom sitg i vannet og blev siden tatt opp i livbåten. Vidnet så de omkomne og var også med på å undersøke kokk Berntsen. Vidnet forklarer sig som de andre vidner. Alt var iorden ombord.

  ...

  ... som 5. vidne fremstod: Matros Torgeir Berge Edland ... Vidnet stod tilrors da 1ste torpedo traff. Vidnet hørte at det blev ropt at en torpedo var sett komme. Vidnet fikk ordre om å legge roret hart til b.b. Senere blev roret lagt midtskips. Vidnet fikk redningsvest på og sprang til livbåten og forsøkte sammen med andre å få båten på vannet, men efter nr. 2 og 3. torpedo viste dette sig umulig. Vidnet kom sig i vannet og blev senere tatt op i livbåten. Vidnet så de omkomne i vannet. Vidnet forkalrer sig forøvrig som de andre vidner. Alt var iorden ombord.

  ...

  ... som 6. vidne fremstod: Matros Olaf Taraldsen ... Vidnet var på vakt ved kanonen da ulykken inntraff. Vidnet så 1. torpedo komme og da denne traff kom mannskapet til kanonen løpene. Det var 2 skyttere ombord og en av disse kom også tilstede. Da 2. og 3. torpedo traff sank aktre del av skipet hurtig og vidnet kom sig i vannet og blev siden tatt op på flåten og senere i livbåten. Vidnet så de omkomne i vannet. Vidnet forklarer sig forøvrig som de andre vidner. Alt var iorden ombord. ...

  Kapteinens erklæring blev oplest for vidnene og samtlige erklærte sig enige i dette.

  ...