Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
28. mai 1943
Posisjon
Nær Cape Aghulas på kysten av Sør-Afrika
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Simonstown - Abadan
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
0 [3]
Savnet
3
 • Referat

  Dato
  18. juni 1943
  Sted
  Cape Town
  Administrator
  Konsul Th. Mørch Hansson

  ...

  Fremstod skipets fører kaptein Arnold Moritz Jensen ... og forklarer at alle skipets papirer gikk tapt under forliset, og han fremlegger derfor en for anledningen oppsatt rapport om hendelsen og de senere begivenheter datert Port Elizabeth 3. juni 1943 ...

  ...

  Kapteinen anførte at rapporten er oppsatt av ham i samråd med 1ste og 2nen styrmann og opplyser at en oversettelse til engelsk av rapporten ble innlevert til Naval Intelligence Office i Port Elizabeth hvor forklaring ble opptatt av kapteinen, 1st styrmann og 2nen styrman, samt 1ste maskinisten.

  Da kapteinen ga ordre om å legge skipet over til b.b. viste han det bare var ett skip akterut for ham i konvoyen, og de nærmeste skip i konvoyen kunne skimte hverandre i mørket. De kunne se lyset av eksplosjonen om stb. forut, men kunne ikke avgjøre hvilket skip var truffet, først senere erfarte kapteinen at det var nærmeste skip tilhøire for ham i konvoyen som var truffet. Kapteinen fortsatte kursen en kort stund etter han hørte eksplosjonen i påvente av ordre fra Commoderen, men ingen sådan ble gitt, og han fant det etter omstendighetene rådeligst å endre kursen uten ordre. Kapteinen hørte fra broen at mannskapet gikk i båtene og aksepterte det uten særlig ordre herom. Han gikk ikke inn og hentet skipspapirene da han anså det heldigere å søke å få ut motorbåten om stb. fordi han i denne kunne manøvre omkring skipet og komme tilbake til det hvis det ikke skulle synke, hvilket var å håpe da det seilet i ballast. Kapteinen søkte å låre motorbåten sammen med 1ste og 3dje styrmann, som begge var kommet tilbake etter de hadde funnet at deres livbåt allerede var satt ut fra skipet, samt telegrafisten. Da dette ikke lyktes gikk alle over i livbåten om stb., som de så hadde halt seg opp langs siden. Det var stadig fare for en ny torpedering hvorfor kapteinen ikke fant tid til å hente papirene, da livbåten hurtigst mulig burde komme vekk fra siden. De lå sammen med den annen livbåt, som de hørte i mørket aktenfor skipet, og omkring dem var også endel flåter og en livbåt fra det fartøi som var torpedert først. Kort etter kom et eskortefartøi - en hvalbåt - opp og beordret alle de reddede ombord. De to livbåter fra "STORAAS" kom først til , og deretter de andre. Det hadde ikke vært anledning til opptelling av de reddede fra "STORAAS" før de var ombord i eksortebåten. og denne hadde ikke anledning til å stoppe. Nortraship, London, er meddelt alle opplysninger om de tre omkomne og forutsettes å underrette deres pårørende. Kapteinen så sist stuert Kraasgaat ved 8tiden om aftenen og har spurt om noen har sett ham siden uten at det er lykkes å få opplyst hvor han kunne oppholdt seg da eksplosjonen fant sted. Kapteinen mener at 4de maskinist Mathisen og motormann Olaisen begge må være drept ved eksplosjonen. Hvorledes Halaas reddet seg ut av maskinen kan han best forklare selv, men han kom vekk fra skipet i en pram som lå på poppen, rodde mot land og blev opptatt av en trawler som bragte ham til Cape Town. Ingen av besetningen fikk noen skade som følge av forliset som medførte omkostninger til legehjelp med undtagelse av motormann Halaas som oppholdt seg noen tid på nursinghome i Cape Town. Samtlige ombord på eskorteskipet ble landsatt i Port Elizabeth den 30. mai, og reiste senere derfra med jernbanen til Cape Town, hvor alle nu er. Mens de lå i livbåtene før de ble opptatt av eskorteskipet, så de fra det annet tidligere torepderte fartøi nye eksplosjoner som skyldtes torpedoer. - "STORAAS" holdt seg flytende, men mottok etter hva motormann Halaas kan berette senere flere torpedoer og er rapportert å være sunket. Skipet hadde vært under reparasjon i Cape Town, og var i full sjødyktig stand. Ved besiktigelse av reddningsmateriellet i Cape Town var anført visse mangler til rettelse i senere havn, men ingen av disse hadde noen betydning for redningen av besetningen, idet det forhåndeværende redningsmateriell viste seg helt tilstrekkelig og tilfredsstillende.

  Spm. 16.- Ingen ombord fikk annet med seg enn hva de gikk og stod i. Det ble i Port Elizabeth kjøpt nødvendige bekledning for besetningens videre reise til Cape Town i henhold til konferanse med agentene.

  Spm. 17.- Eskorteskipet utsatte seg for å bli torpedert ved å vente for å oppta besetningen fra de to torpederte skip. Det var merket T.62.

  Spm. 19.- Torpedering.

  ...

  Fremstod 1. vidne, Karsten Harry Lie Syvertsen, 2. styrmann ... og forklarer: at han deltok i avfattelsen av den av kapteinen oppsatte rapport som han har medundertegnet. V. hadde vakt fra kl. 8-12 natt og merket ved 9.30 tiden en sterk rystelse i skipet, som måtte tilskrives dypvannsbomber. V. slo straks alarm, og det meste av besetningen var senere mer eller mindre standby til torpederingen fannt sted. Kapteinen og 1ste styrmann kom straks opp på broen 1ste styrmann gikk senere ned, men kapteinen ble på broen eller på dekk til torpederingen. V. hadde netopp vært inne i bestikken kl. 11.52 da han hørte og så en eksplosjon 2 streker forut om stb., og antok at det var ett skip i konvoyen som var torpedert. Straks etter V. kom på vakt var det maskinstopp i b.b. maskin i ca. 1 time, så skipet sakket akterut i konvoyen, men arbeidet seg opp, og nærmeste skip forut antokes å være det som ble torpedert. V. slo igjen alarm og kapteinen samt 1ste styrmann kom på broen med engang. Kapteinen overtok kommandoen og ga ordre om å legge skipet b.b. over. Da skipet var ca. 30 grader over så V. sammen med kapteinen og 1ste styrmannen, som alle stod på stb. side av broen trekken av en torpedo med retning mot akterskipet, som rammet maskinrommet med en voldsom eksplosjon. V. gikk straks ned til sin båt om stb. og fant båten allerede på vei ned skibssiden. V. assisterte med utfiringen og ga ordre om å holde båten ute fra skipssiden. Da V. selv skulde fire seg ned i båten glapp taket og V. falt i vannet, men ble opptatt i livbåten og overtok kommandoen om han enn følt seg endel medtatt etter fallet. V. lot båten ro opp til skipssiden om stb. for å medta kapteinen, 1ste styrmann, 3dje styrmann og telegrafisten, som ga tegn og tilrop fra dekket. Kapteinen tok kommandoen i livbåten, som gikk fra siden og sakket akterut, hvor de ventet i nærheten av skipet i ca. 20 min., da de fikk øye på ett lite skip som dukket opp og viste seg å være en hvalbåt, som tjente som eskorteskip, og som kom bort til livbåtene og tok samtlige mannskaper ombord. V. hørte ombord i eskorteskipet at kapteinen hadde gjort forspørsler til kommanderende officer der om å vente, men da dette skip selv var i fare for å bli torpedert, ble dette avslått. Stuert Kraasgaat tilhørte V.s livbåt, men han ble ikke savnet før ved opptellingen ombord på eskorteskipet. V. er sikker på at stuerten ikke kan være fallt i vannet under utfiringen, og at han ikke kan ha vært tilstede ved livbåten da denne ble utfirt. V. vet intet om hvorvidt stuerten kunne være gått til den annen livbåt om b.b.. I V's livbåt kom flere enn de som tilhørte den, ca. 23 mann, mens den annen livbåt gikk fra borde med 12 mann. Det var påmønstret flere av mannskapet i Cape Town, hvorav noen kom ombord i Simonstown, hvor siden båtøvelse ble avholdt. Alle kom fra borde som de gikk og stod og fikk intet reddet av verdi såvidt V. vet.

  Spm. 17.- Eskortskipet utsatte seg for stor fare ved å vente for å oppta mannskapene fra de to torpederte skip.

  ...

  Fremstod 2nnet Vidne, 1ste maksinst, Lars Eriksen, ... og forklarer: at han hadde vakt fra kl. 8-12 natt og sågodtsom hele tiden oppholdt seg i maskinrommet. Fra kl. 8-8.40 var det stopp i b.b. maskin til utskifting av en ventil hvoretter begge maskinene arbeidet under hele vakten i full orden til eksplosjonen inntraff. V. var da netopp gått opp fra maskinen og var utenfor maskindøren til dekk om stb. - V. gikk tilbake og så ned i maskinen. Momentant etter eksplosjonen stoppet maskinene og alt lys gikk ut. V. kunne derfor intet se, men hørte en voldsom støi. V. gikk deretter over til b.b. og åpnet døren der som var lukket under mørklegningen. Det kom en voldsom blåsing og utsrømning som følge av eksplosjonen så V. bare slengte døren igjen. V. antok at det ingen levende var igjen i maskinen og at det intet var å gjøre hvorfor han gikk til livbåten. V. så 4de maskinisten Mathisen og motormann Olaisen stå sammen på dørekn ved dampdynamoen da V. forlot maskinrommet. V. så da ikke motormann Halaas og visste ikke hvor han ved eksplosjonen befant seg. Det ble slått alarm 2 ganger under vakten. V. var ved begge anledninger i maskinen hvor det føltes sterke rystelser, som etter dypvannsbomber. I siste tilfelle forstår imidlertid V. at det måtte skyldes eksplosjonen ved torpederingen av det annet skip. V. antar at eksplosjonen ombord på "STORAAS" inntraff ca. 3 à 5 minutter etter torpederingen av det annet fartøi. V. gikk til b.b. livbåt og hoppet ned i den, og da han ikke fant andre offiserer i båten tok han kommandoen. Han så intet til stuert Kraasgaat, og kan ikke erindre å ha sett ham tidligere på dagen. Det er mulig at han ved anledningen da eksplosjonen fant sted kan ha befunnet seg i proviantrommet, som er rett over kjelene i maskinrommet. V. fikk intet reddet av verdi, ikke engang sine papirer, og vet heller ikke om at andre har reddet noe. V. vet ikke mer å forklare.

  ...

  Fremstod 3dje Vidne, motormann Paul Olsen Halaas ... og forklarer: at han tiltrådte sin tjenste ombord i Simonstown før skipets avreise derfra og torpederingen inntraff på hans annen vakt ombord. Han stod sammen med 4de maskinisten iferd med å starte spildoljepumpen mens motormann Olaisen stod på risten rett over dem og så på da eksplosjonen fant sted. Lyset gikk og begge motorer stoppet med engang så det ble helt mørkt. V. følte ikke noe lufttrykk og sa til 4de maskinisten at han skulde vente litt til V. fikk frem sin lommelykt. V. hørte som om 4de maskinisten var iferd med å svare og hadde netopp fått tendt lykten og lyste opp mot leideren da olje og vann kom ovenfra og ned så lommelykten slukket og V. hadde senere ingen kontakt med de to omkomne i maskinen. V. ble holdt igjen under vannet enten av ett rør eller av en rist, men klarte å befri seg og kom til overflaten hvor han satt på en bjelke med dekket ca. 3 fot over vannet, som var sluttet å stige. V. svømte omkring og lette i mørket til han fant en åpning og kom ut i gangen mellom mannskapslugarene som førte ut på dekket. V. antar at ca. 1 time var gått før han fant ut på dekket, og så da intet til livbåtene. V. så intet til stuerten. V. gikk ned i sin lugar og tok klær på seg samt en lommelykt han fant som lå og lyste og som V. antar tilhørte den motormann som skulle tiltre neste vakt. V. så en pram på poppen, men klarte ikke å sette den ut alene hvorfor han satt og ventet ombord. Han så lys på vannet langt borte og gjorde morsesignaler i retning av det med lommelykten for assistense, og det ble blinket igjen. V. antar at det var lys fra enflåte med overlevende fra det annet torpederte skip. Da V. skjønte det var lite håp om assistanse satt han hele tiden om b.b. ved prammen ferdig til å benytte den hvis skipet skulle kappseise. V. antar han hadde sittet 2 timer da en eksplosjon fra en torpedo inntraff på stb. side aktenfor midtskips hvilket ikke syntes å ha noen virkning. Ca. 10 minutter etter inntraff en ny eksplosjon midtskips om b.b., som med engang brakte skipet til å krenge over til b.b. Da vannet kom opp til prammen gled denne ut med V. i den, og det lyktes V. å få den vekk fra skipet, som ikke sank straks, men lå og fløt så lenge. V. kunne se det i mørket. V. rodde så å si hele natten for å holle varmen, men visste ikke hvor land var før det ble lyst da v. rodde mot dette til han ved 6-tiden samme etteriddag ble opptatt av en trawler, som han medfulgte til Cape Town.

  Alle V's papirer gikk tapt i maskinrommet og han fikk intet reddet av verdi. V. oppholdt seg på Nursinghome i Cape Town 14 dager for sår og skrammer han hadde pådratt seg som følge av det inntrufne. V. har intet mer å forklare.

  ...

  Fremstod 4de Vidne, matros, Sven Rasin Olsen ... og forklarer: at han hadde vakt og ved roret da eksplosjonen fant sted straks før vaktskiftet. V. fikk med en gang ordre til å gå i livbåten av vakthavende styrmann. V. hadde bare vært 10 dager ombord. Det var båtsmanøver en time i Simonstown. Offiserene var rolige, men endel av mannskapet var svært nervøse i livbåtene om stb. hvor V. var, da de var redde for en ny torpedo mens de ventet i fanglinen på kapteinen og styrmennene. V. kjente stuerten, men så intet til ham, og har heller ikke hørt andre som har sett ham. V. fikk intet reddet av verdi og vet heller ikke at andre fikk reddet annet enn sine papirer.

  ...

  Fremstod 5te Vidne, matros, Eugen Kristian Brandt ... og forklarer: at han hadde utkikk på toppen av styrhuset. Det var slått alarm flere ganger og V. holdt skarp utkikk. Han så stripen av en torpedo som rammet skipet akterut. V. gikk straks etter eksplosjonen ned til broen og fikk ordre av kapteinen om å gå til sin livbåpt om bb. V. fant denne låret akkurat til rekken så han gikk rett opp i den. 1ste maskinisten var i båten og hadde kommandoen. En eller annen, V. vet ikke hvme kuttet fangelinen så båten drev av, men rodde seg opp inærheten av skipet og lå der til de ble tatt opp av eskortskipet ca. en halv time senere. V. hadde vært ombord i 4 månter og kjente stuerten personlig, men hadde intet sett til ham tidligere på dagen, da V. hadde frivakt, og så ham heller ikke ombord etter torpederingen, og har heller ikke hørt andre som så ham. V. fikk bare reddet sine papirer. V. vet ikke mer å forklare.

  ...