Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
28. mai 1943
Posisjon
Nær Cape Aghulas på kysten av Sør-Afrika
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Simonstown - Abadan
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
0 [3]
Savnet
3
 • Rapport over m.t. "STORAAS" torpedering

  Fredag 28. mai 1943

  Avgikk Simonstown kl. 13.20 for å møte og følge en convoy på avtalt sted. Mannskapets antall ved avgangen var 39. Livbåten ble før avgang svinget ut og eftersett med alt funnet i orden. Kl. 16.30 hadde skibet inntatt sin plass i convoyen og styrte kurs efter ordre. Mørklegningen av skibet blev eftersett og strengt overholdt.

  Cirka kl. 21.30 merkedes en voldsom rystelse, som vi antok var dypvanns-bomber sluppet meget nær skibet. Skibet var fult forberedt for alle eventualiteter, kanon-mannskapet var på plass og kanonen klar. Kl. 23.51 såes og føltes en eksplosjon om styrbord forut, som vi var sikker på var torpedotreff på ett av convoyens skib. På broen var 2de styrmann som vakthavende offiser, samt kapteinen, rormann Sven Olsen og utkikk på toppen Eugen Brandt. 1ste styrmann kom på broen straks efter. Ingen ordre ble gitt av Comodoren for avvikelse fra kursen. Kapteinen bestemte da og gav ordre til å svinge hardt bagbord, da han anså faren for torpedering fra styrbord side å være overhengende. Efter at skibet hadde svunget ca. 30 grader bagbord over, hørtes en lyd omtrent som spjering av tøi og straks efter såes banen av en torpedo som hadde kurs cirka 45 grader aktenfor tvers. Den traff i maskinrummet og en voldsom eksplosjon fulgte. Hovedmaskinene stoppet øieblikkelig og alt lys kikk ut. Skibet sank hurtig med akterennen, men syntes å stoppe opp. Mannskapet tok øieblikkelig til livbåtene akterut uten nogen ordre om å forlate skibet. Båtene akterut kom på vandet helt i orden og blev sluppet løs. Styrbord båt med 2nen styrmann ventet langs siden for å opta kapteinen, 1ste styrmann, telegrafist og 3die styrmann, som var igjen da livbåten som 1ste og 3dje styrmann skulde vært i var allerede gått fra siden. Motorbåten mittskibs blev låret, men den aktre taljen satte sig fast på grunn av en kink, og båten ble fylt, men den fløt.

  Kapteinen anså det mest forsvarlig å la båtene holde sig klare i og med at de allerede var kommet velbeholdne ut, men ga ordre til å holde i nærheten i den hensikt å gå tilbake i dagslys. Mens man opholdt sig i båtene, fikk det tidligere torpederte skib nokk en torpedo. Straks efter kom ett av eskortskibene og forlangte all å komme ombord hurtigst mulig. Alle mann fra begge båtene gikk da ombord i eskortskibet. På kapteinens forespørsel til Commanderen om muligheten av å vente ved skibet, blev dette avslått, da de måtte følge convoyen.

  Ve optelling savnet man følgende mannskaper: Stuert Ola Kraasgaat, 4de Maskinist Gunnar Mathisen, Motormann H. Olaisen, og Motormann Halaas.

  Fulgte med eskortskibet til Port Elizabeth hvor man ankom 30 mai 1943.

  Senere blev meldt fra Cape Town at Motormann Halass var reddet inn dit.