Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
22. oktober 1940
Posisjon
Nær Swansea
Årsak
Antakelig minesprengt
Last
Ballast
Reiserute
Swansea - Milford Haven - Aruba - Syd-Georgia
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
34
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  12. februar 1941
  Sted
  Leith
  Administrator
  Konsul Theodore E. Salvesen

  ...

  Fremstod Hjalmar Nilsen ... som forklarte at han var fører av s.s. "Strombus" ...

  Komparenten fremla journalutdrag forsåvidt angikk de på reisen inntrufne begivenheter. Utdraget viste sig i alt vesentlig å stemme overens med dette.

  Komparenten henholdt sig til journalutdraget og forklarte:

  To dager før skibets avgang møtte jeg op på Naval Control Service Office i Swansea, hvor jeg blev forevist det området hvor kompassene kunde korrigeres. Ingen detaljer blev opgitt, men jeg blev vist posisjonen på kartet. Da skibet var i dokk-slusen, anmodet kompasskorrigøren mig oå sette strømmen på de-gaussing anlegget. Dette blev gjort og kontrollert ved de 3 kontrollamper i bestikken. Skibet forlot dokk-slusen med losen på broen og da vi nærmet oss utløpet av kanalen, gikk kompass-korrigøren til standard kompasset og begyndte korrigeringen, og konfererte med losen for hver kursforandring. Farten blev variert fra tid til annen og da skibet hadde rukket de sydlige kurser på annen runde, gikk skibet med full fart, og D.G. kontrollampene viste fremdeles 3 røde lys. Da korrigeringen nesten var tilendebragt, gikk jeg til min lugar for å skrive endel brev som skulde postes. Dette var nogen minutter før kl. 17. Ca. kl. 17, mens skibet fremdeles gikk for full fart, inntraff der pludselig en dump eksplosjon, som syntes å komme fra styrbord låring, og lysene gikk ut. Jeg samlet alle skibspapirer og gikk på broen hvor jeg fandt at roret var blitt forlatt og skibet svinget rundt, mens maskinen fremdeles gikk. Jeg kaldte rormannen tilbake til roret, og efter samråd med losen fandt jeg at skibet ikke var i øieblikkelig fare. Vi besluttet å styre skibet på en banke. Imellemtiden blev båtene gjort klare for låring, men jeg fandt det ikke nødvendig å låre disse. Maskinisten rapporterte at maskinene fremdeles gikk, og han gikk nedenunder for å hjelpe 2. maskinisten, som var blitt skadet, men kunde ikke slå av maskinene på grunn av damp i maskinrummet.

  Taugbåten "Victor" kom langs siden ca. 10 minutter efter eksplosjonen og tokk skibet islep mot en banke ved Mumbles Head. Masknisten hadde rapportert til mig at vannet kom inn i styrbords tanker, øiensynlig på grunn av en brukket rørledning. Skibet begyndte da å få slagside, og like før det støtte på grunn hadde vi 5 eller 6 graders slagside. Støtte på grunn omtrent kl. 17.25. Marinetrawleren (H.M.T. "Silja") kom da langs siden og tokk fraborde hele mannskapet med undtagelse av dekksfolkene. Dette var ca. kl. 18, og videre forsøk blev da gjort av 2 taubåter for åsvinge skibets baug, menefter ca. en halv times tid blev dette opgitt da skibet lå fast på grunn. Ved midnattstider blev der gjort videre forsøk på å taue skibet, da det hadde fått sterk slagside til styrbord, men alt var forgjeves og skibet blev liggende fast. Ved 2.45 tiden den 27. oktober kom taugbåten "Victor" langs siden, og da skibet hadde meget sterk slagside, besluttet jeg å ta resten av besetningen fraborde, for å holde oss klar ombord i "Victor". Ved daggry blev besetningen satt iland i Swansea og styrmannen og jeg returnerte til skibet for å føre opsyn med bjergningsarbeidet.

  På de nummererte spørsmål svarte komparenten som følger:

  2, 3, 4 og 6: Nei.

  7: Skibet støtte antagelig på en mine.

  8. Bisitteren hadde intet å bemerke.

  ...

  Vidnet: Osvald Georg Wilhelmsen, 1ste styrmann ...

  Skibet avgikk fra Swansea den 26. oktober 1940 kl. 5.50 og efter at det var kommet et stykke ut begyndte korrigeringen av kompassene. Jeg førte opsyn på dekket og ryddet op, og merket at skibet av og til skiftet kurs, med forskjellig fart. Jeg var på akterdekket på styrbords side da en av mannskapet spurte mig om de-gaussing anlegget virket. Vi tokk hver vår lommekniv og satte disse på en av ledningsklemmene, og fandt denne magnetisk, hvorefter jeg fortalte mannen at anlegget var iorden. Ca. 1 minutt senere, omtrent kl. 17.10, mens jeg fremdeles var på akterdekket, hørte jeg en eksplosjon og skibet rystet voldsomt. Jeg løp midtskibs og da jeg stoppet og så akterover, så jeg røk, vann og damp komme op akter. Det så ut til at vannet så vidt gikk klar av styrbord låring i en sløile. Eksplosjonen syntes å komme fra styrbords side akter, og skibet gikk fremdeles forover og syntes å være under kommando. Jeg spurte da kapteinen om jeg skulde la ankeret gå, og han svarte "vær klar på bakken". Like efterpå kom taubåten "Victor" og tokk en line fra baugen og begyndte å taue skibet mot grunnt vann. Skibet sank nu langsomt og vannet fosset hurtig inn akterut. Klokkken var nu ca. 17.25. Kl.18 ankom yderligere to taubåter og begyndte å taue, men jeg tror skibet allerede var på grunn, og kapteinen gav ordre til å la taubåtene gå ca. kl. 18.15. Ca. kl. 17.50 kom marinetrawleren "Silja" langs siden og tokk fraborde halvparten av besetningen inklusive 2. maskinisten som var skadet. Vi holdt oss klar, tokk peilinger og fandt at vannet kom inn i tankene. Den 27. oktober ca. kl. 12.30 ankom to taubåter, fikk sleper ombord forut, og begyndte å taue og fortsatte inntil kl. 5.30. Ca. kl. 2.45 gikk hele den øvrige besetning ombord i taubåten "Victor", som blev liggende på vakt, idet skibet da hadde 30-35 graders slagside til styrbord, og man fandt det ikke rådelig å bli ombord. Besetningen blev satt iland i Swansea ca. kl. 7.30 efter å ha returnert til skibet og latt gå taubåtens slepere. Jeg returnerte til skibet med kapteinen.