Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
10. september 1942
Posisjon
N. 51o 30' - W. 27o 55'
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Reiserute
Clyde - Curacao
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
37
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  19. september 1942
  Sted
  St. John's, Newfoundland

  ...

  1ste vidne kaptein HARALD HANSEN ...

  Wp. Hvor lenge har De været fører av skibet?

  Sv. Siden Juni 1936.

  Sp. Hvad var sisste havn De seilte fra?

  Sv. Clyden bestemt for Curacao.

  Sp. Var Deres skib i sjødyktig stann ved avgangen?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad tid hendte torpederingen?

  Sv. Den 10de september kl. 12.55.

  Sp. Posisjon?

  Sv. N. 51o 30' - W. 27o 55'.

  Sp. Hvor var De ombord i skibet da torpedoen traff?

  Sv. Jeg var på undre broen da jeg så torpedoen komme rett tvers.

  Sp. Hvor ramte den torpedoen?

  Sv. I nr. 5 tank, babord side.

  Sp. Efter torpedoen traff hvad blev gjort da?

  Sv. Alle mann gikk til båtene, efterpå var maskinmesteren, styrmannen og jeg nede og så på skaden.

  Sp. Blev dere rammet av flere torpedoer?

  Sv. Nei, bare av en.

  Sp. Hvilke tanker blev fyllt?

  Sv. Nr. 5 hovedtank, styrbord og babord, og pumperummet.

  Sp. Hvilke skader observertes efter torpederingen?

  Sv. I babords nr. 5 hovedtank var hele siden under sommertanken borte bunden på nr. 3 sommertank var borte samt var skottet til styrbords tank sprengt og ca. 20 store huller i skibets side synlig over vannet. Dekket på nr. 3 sommertank var oprevet og sprukket, likeledes var løpebroen oprevet og styretelemotorledningen brutt over, samt var bunkersledningen og lasteledningen brutt over.

  Sp. Blev det holdt råd om å forlate skibet?

  Sv. Efter at skadens omfang var konstatert, fantes at intet kunde gjøres for å bjerge skibet, og vi var alle enige om å forlate skibet kl. 13.05.

  Sp. Kom alle mann in livbåtene?

  Sv. Ja, alle mann kom in sine respektive livbåter.

  Sp. Hvad tid blev dere tatt op av korvetten.

  Sv. Kl. 13.50 blev vi tatt op av korvett Kl.52, samtlige 39 mann.

  Sp. Blev der holdt råd ombord i korvetten om å senke skibet?

  Sv. Ja, der blev holdt råd mellem korvettens fører og mig, om å senke skibet. Efterpå blev mine officerer og mannskap rådspurt om de mente noe kunde gjøres, men alle var enig om at intet kunde gjøres.

  Sp. Hvem gikk ombord i skbiet og åpnet ventilene?

  Sv. 1. styrmann, 2. styrmann, 2. maskinist og en matros og 4 av korvettens mannskap.

  Sp. Hvad tid sank skibet?

  Sv. Kl. 19.35 sank skibet med akterenden først.

  Sp. Hvorledes var været?

  Sv. Været var bra ved torpederingen, men med tung vestlig undersjø.

  Sp. Har De noe annet å bemerke kaptein?

  Sv. Nei, jeg holder mig til journalutdraget.

  ...

  2net vidne BJARNE OLSEN ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. 2. styrmann.

  Sp. Hvor lenge har De været ombord der?

  Sv. Siden september 1941.

  Sp. Hvor var De ombord i skibet da torpederingen fant sted?

  Sv. Jeg var på broen som vakthavende officer.

  Sp. Så De ubåten?

  Sv. Nei, men jeg så torpedoen.

  Sp. Hvor ramte torpedoen?

  Sv. I 5 tanken på babord side.

  Sp. Hvad blev gjort da?

  Sv. Det blev slått stop i markinen da rorledningen var brukket.

  Sp. Hvad gjorde De efter at De hadde slått stop i maskinen?

  Sv. Efter at jeg hadde slått alarm, blev jeg ordret av styrmannen til å gå til livbåten.

  Sp. Var dere alle enige om å forlate skibet?

  Sv. Ja, skaden var så stor, og skibet så opbrekt og styreledningen brukket, pumperummet vannfyllt at vi fant der ikke kunde gjøres noe for å bjerge skibet.

  Sp. Kom alle mann i livbåten?

  Sv. Ja, alle mann, tilsammen 39 fordelt i 4 livbåter og kom ombord i korvett K. 152.

  Sp. Blev De rådspurt av kapteinen om der kunde gjøres noe for å redde skibet efter at han underrettet dere om at han selv og korvettens chef var blitt enige om at det måtte senkes?

  Sv. Ja, kapteinen spurte os, og vi var da alle enige om at skibet måtte senkes.

  Sp. Var De en av dem som gikk tilbake ombord i skibet og åpnet bunnkranene?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad til sank skibet?

  Sv. Kl. 19.35.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...

  3dje vidne matros MATHIAS STANG ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. Matros.

  Sp. Hvor lenge har De været ombord der?

  Sv. Snart 4 år.

  Sp. Hvor var De da torpederingen hendte?

  Sv. Jeg stod til rors.

  Sp. Hvor ramte torpedoen?

  Sv. Nr. 5 tank på babord side så skottet til pumperummet blev helt innslått.

  Sp. Hvem var vakthavende officer?

  Sv. 2. styrmann.

  Sp. Blev det slått stop i maskinen før torpederingen?

  Sv. Nei, efter torpederingen.

  Sp. Kunde De bruke roret efterpå?

  Sv. Nei, ledningen var brukket.

  Sp. Hvor blev De plasert efter De forlot roret?

  Sv. Jeg blev plasert i min respektive livbåt.

  Sp. Forlot alle mann skibet samtidig?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor mange båter?

  Sv. 4.

  Sp. Hvor mange mann i alt?

  Sv. 39 mann i alt.

  Sp. Hvor blev dere tatt opp?

  Sv. I nærheten av skibet og av en korvett.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei ikke annet enn at jeg så skibet sank.

  ...

  4de vidne 1ste maskinist MAGNUS HENRIKSEN VIKØREN ...

  Sp. Hvor var De ombord i skibet da torpederingen hendte?

  Sv. I salongen.

  Sp. Hvor traff torpedoen?

  Sv. I babord side ved nr. 5 tank.

  Sp. Forårsaket det andre skader på skibet?

  Sv. Det forårsaket skader i pumperummet, dekket, løpebroen, bunkersledningen, telemotorledningen var brukket.

  Sp. Blev maskinen stoppet efter torpederingen?

  Sv. Ja, efter ordre fra broen.

  Sp. Gikk De i maskinrummet efter torpederingen?

  Sv. Nei, jeg bare så ned.

  Sp. Var De rundt sammen med kapteinen og styrmannen og inspiserte skibet efter torpederingen?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvad fant De?

  Sv. Vi fant at hele babord side i 5 tanken var svært skadet, der var plater vekke, men det kan være at det var merer enn vi kunde se. Centreskottet var blåst helt vekk. På styrbord side så jeg et svært hull -

  Sp. Var De enig med kapteinen og mannskapet at dere skulde forlate skibet?

  Sv. Ja.

  Sp. Var De underrettet at kapteinen efter konferanse med korvettens chef var blitt enig med chefen om at skibet måtte senkes?

  Sv. Ja.

  Sp. Så De at skibet sank?

  Sv. Nei, jeg var nede i lugaren, da jeg ikke vilde se på det.

  Sp. Hvor lenge har De været ombord i skibet?

  Sv. Siden 8 August 1932.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei. Vi ankom til St. John's den 16de September.

  ...