Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
30. april 1942
Posisjon
Ca. 100 n. mil øst av Cape Cod
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Sukker
Reiserute
Mantanzas, Cuba - New York - Montreal
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
3
Fanget
0
Omkommet
0 [17]
Savnet
17
 • Referat

  Dato
  8. mai 1942
  Sted
  St. John's, Newfoundland

  ...

  1ste vidne OLAF ALFSEN ...

  Sp. Hvad var De ombord i skipet?

  Sv. Telegrafist.

  Sp. Hvor lenge hadde De tjenestegjort ombord i Taborfjell?

  Sv. 10 måneder.

  Sp. Hvad var siste havn De seilte fra, og hvad var bestemmelsesstedet?

  Sv. Vi var på reise fra Mantanzas, Cuba til Montreal med en ladning sukker og anløp New York for rute innstruksjoner og fortsatte så derfra, den 28. april inntil den 30 april ca. kl. 2 om morgenen da skipet ble torpedert.

  Sp. Hvor var De da skipet ble torpedert?

  Sv. I min lugar.

  Sp. Efter Torpederingen, hvad gjorde De da?

  Sv. Jeg løp inn i radiorummet, men da lyset var gått ut startet jeg opp nødsenderen for å forsøke å gi possisjonen, men skipet sank så fort og reiste sig på ende på mindre enn ett minutt, så jeg måtte forlate radiorummet og kom ut på dekket.

  Sp. Hvad hendte da?

  Sv. Alle gjenlevende som jeg kunde se var hoppet på sjen, ingen var å se ombord hvorefter også jeg øieblikkelig hoppet på sjøen, akkurat i det øieblikk som skipet forsvant.

  Sp. Der var alså ingen tid til å få båter ut?

  Sv. Nei.

  Sp. Så De eller hørte De noe til andre i sjøen.

  Sv. Ja, 2 mann og en av dem grep fatt i mig men slapp igjen øieblikkelig og forsvandt. Derefter svømte jeg omkring i ca. 20 minutter inntil jeg fikk se flåten på vannet. Netopp da kom jeg opp på siden av 2. styrmann hvorefter vi sammen kom opp på flåten. Derpå brukte vi lommeløkt og fikk se 3dje maskinsten Svartangen komme svømmende til flåten, hvor vi fikk ham opp. Der var dererfter intet mere å høre fra noen andre. Mens vi holdt på med 3dje maskinisten dukket ubåten opp like ved siden av flåten og bare så på oss hvorefter han forsvant igjen.

  Sp. Så De noen av Deres livbåter, eller flåter?

  Sv. Nei, bare vrakrester.

  Sp. Hvor lenge var De på flåten?

  Sv. Ca. 20 timer.

  Sp. Hvorledes ble De bjerget?

  Sv. Vi hørte motordur fra en undervannsbåt og den dukket frem og praiet oss. Det viste sig å være en britisk u-båt som derpå tok oss opp og brakte oss inn til St. John's Nfld, efter 7 dagers opphold ombord i u-båten.

  Sp. Hvor omtrent blev skipet torpedert?

  Sv. Ca. 100 n mil ost av Cape Cod.

  Sp. Har De ellers noe å tilføie?

  Sv. Nei.

  ...

  2nnet vidne ERLING ARNESEN ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. 2. styrmann.

  Sp. Hvor lenge har 'de tjenestegjort ombord i Taborfjell?

  Sv. 11 måneder.

  Sp. Hvad var sisste havn De seilte fra? Og hvad var bestemmelsesstedet?

  Sv. Vi var på reise fra Matanzas, Cuba til Montreal og anløp New York for rute instruksjoner.

  Sp. Hvad slags last hadde De?

  Sv. Rå sukker, 16200 sekker, omtrent.

  Sp. Hvad tid gikk De fra New York?

  Sv. Den 28de april om kvelden og fortsatte reisen til Montreal.

  Sp. Når hendte ulykken?

  Sv. Kl. 01.50.

  Sp. Hvor var De da skibet ble torpedert?

  Sv. Jeg hadde vakt på broen.

  Sp. Blev alle mann kaldt på dekk?

  Sv. Ja, vi gjorde så godt som vi kunde, men tiden var så kort og eksplosjonen av torpedoen var så kraftig at hele skibet blåste opp og gikk ned på mindre enn ett minutt.

  Sp. Forsøkte mannskapet å få ut livbåtene?

  Sv. Jag, vi forsøkte å få ut styrbords livbåt men skibet gikk ned mens vi holdt på hermed.

  Sp. Så De noe til de andre av mannskapet?

  Sv. Jeg så 3 mann utenom oss tre som er redddet, de kom også i sjøen sammen med oss men forsvandt.

  Sp. Hvorledes fikk De bjerget Dem?

  Sv. Flåten var løs på båtdekket og har flytt opp da skibet gikk ned. Jeg så flåten og kom mig opp på den.

  Sp. Så De mere til u-båten?

  Sv. Ja, da jeg var kommet på flåten, dukket den opp og gikk langs siden av flåten.

  Sp. Gjorde den noe tegn til å ville hjelpe dere?

  Sv. Nei, ingenting.

  Sp. Hvor mange var De på flåten da?

  Sv. Vi var 2 mann og holdt på å hjelpe tredje opp. Det var 3dje maskinist Svartangen.

  Sp. Var det mørkt da dette hendte?

  Sv. Nei, det var måneskin.

  Sp. Så De noe til livbåter eller mennesker efterpå?

  Sv. Nei, ingenting.

  Sp. Er der noen mulighet for at andre av mannskapet kan være reddet?

  Sv. Efter min mening tror jeg ikke det er noen mulighet.

  Sp. Var den andre vakten tilkøis da dette hendte?

  Sv. Ja, og efter min mening var der ingen mulighet for dem å komme ut på den korte tiden til skibet gikk ned.

  Sp. Hvad var skibets posisjon ved torpederingen?

  Sv. 95 n. mil ret. 71 Outav Cape Cod.

  Sp. Hor lenge var De på flåten før dere blev bjerget?

  Sv. Vi var ca. 20 timer på flåten da vi blev tatt opp av en britisk ubåt og ankom til St. John's Nfld., den 7de mai.

  Sp. Har De noe annet å bemerke?

  Sv. Nei.

  ...

  3dje vidne OLE KARLSEN SVARTANGEN ...

  Sp. Hvad var De ombord i skibet?

  Sv. 3. maskinist.

  Sp. Hvor lang tid har De været ombord i Taborfjell?

  Sv. 15 måneder.

  Sp. Hvor var De da skibet blev torpedert?

  Sv. Jeg var på dekk, var akkurat kommet opp i fra maskinen.

  Sp. Hadde De vakt?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvor lenge tror De det tok fra skibet blev torpedert og til det sank?

  Sv. 1 minutt.

  Sp. Hvad gjorde De da skibet blev torpedert?

  Sv. Jeg løp for å komme ned i maskinen, men lyset gikk med det samme jeg kom inn på risten så jeg forstod at ingenting kunde gjøres.

  Sp. Hvorledes så situasjonen ut da De igjen kom ut på dekket?

  Sv. Jeg løp til styrbords livbåt som da blev gjort klar til å settes ut men skibet sank så foprt at båten fylltes og jeg måtte kaste mig i sjøen.

  Sp. Var skibet under vann da De jumpet på sjøen?

  Sv. Ja.

  Sp. Hvorledes blev De bjerget?

  Sv. Jeg svømte rundt til jeg fikk se flåten hvor telegrafisten og 2. styrmann allerede var og de hjalp mig opp på flåten.

  Sp. Så De mere til u-båten?

  Sv. Ja, da jeg var i nærheten av flåten, om den opp, men gjorde ingen tegn til å hjelpe.

  Sp. Hvorledes blev De reddet fra flåten?

  Sv. En britisk u-båt tok oss opp og tok oss til St. John's, Nfld.

  Sp. Hvad tror De om resten av mannskapet?

  Sv. Jeg tror de er gått ned med skibet.

  Sp. Har De noe mere å tilføie?

  Sv. Nei.