Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
2. mai 1941
Årsak
Beskutt og torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Liverpool - Vancouver, B.C.
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
32
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • 1. styrmannens rapport

  Lørdag 26/4-1941: Kl. 0800 kom en gjeng ombord og bgynte å losse fra Nr. 3 luken. Mannskapet gjorde skibet sjøklart. Kl. 1130 var all lasten i skibet utlosset. Sjauerne satte i skjærstokkene, la over lukene og gikk iland. I løpet av dagen ble der tatt ombord 300 tons sandballast, herav 100 tons på akterdekket og 200 tons på fordekket. Kl. 1900 var ballasten tatt ombord. Alle ballast tanker ble fylt. Dypgående F. 11'7" A. 15' 4".

  Mandag 28/4: Kl. 0830 gikk kapteinen iland for å konferere med Admiralitetet. Kl. 0930 avgikk fra kaien med los ombord assisteret av en taugbåt forut og en taugbåt akterut. Styret og maøvrerte i dokken etter losens anvisning assisteret av taugbåt. Kl. 10.40 ankom til og fortøiet i slusen. Kl. 1110 kom kapteinen ombord igjen. Kl. 1140 gikk ut av slusen ifølge losens anvisning, assisteret av taugbåtene. Kl. 1150 kvitterte taugbåtene. Styrte nedover elven til ankerplass etter losens anvisning. Kl. 1300 ankret for styrbord anker, 45 favner i vannet. Kl. 1400 stakk ut kjetting til 60 favner i vannet. Kl. 1615 forlot ankerplassen og svinget rundt ved hjelp av en taugbåt forut. Kl. 1625 kvitterte taugbåten og styrte nedover elven ifølge losens anvisning. Kl. 1720 kvittertes losen. Styrte utover etter kapteinens kommando. Kl. 1800 passertes Bar fyrskib, 0.25 miles om babord. Styrte inn i Irskesjøen og nordover etter kurser mottatt fra Admiralitetet.

  Onsdag 30/4: Kl. 0830 passerte Cape Wrath om styrbord ca. 9 miles av. Styrte tilsjøss ifølge kursene mottat av Admiralitetet. Styrte siksak kurser dag og natt.

  Torsdag 1/5: Kl. 0700 ble kursen forandret mere vestlig ifølge ordre pr. radio fra England.

  Fredag 2/5: Kl. 2325 ble "Taranger" angrepet av en ubåt som kom opp akter. Ubåten skjøt på broen med maskinkanoner og tracer kuler. Der ble ringet med maskintelegrafen og maskine ble forseret til det yterste for å komme bort fra ubåten. Styrte siksak kurser. Alarmen ble satt igang over hele skibet. 1ste styrmann og 3die styrmann tente 2 tåkebøier, som derpå ble kastet overbord. Ubåten var imidlertid kommet så tett inn på "Taranger" at tåkelegningen ikke ble effektiv. Ubåten åpnet kanonild mot skibet. Nødsignal, så vel som skibets possisjon, ble sendt ut pr. trådløs. Et av prosjektilene gikk igjennom agterskibet om babord. Et annet gikk tilsynelatende gjennem kabyssen mot maskinrummet. Da det var håpløst å komme bort fra ubåten, som gikk med stor fart i overvannstilling, beordret kapteinen alle mann til livbåtene, og ringte stopp i maskinen. Det ble skutt med eksplosive granater mot maskinen og broen hele tiden intil båtene kom på vannet. 1. styrmann og 3. styrmann samt følgende av mannskapet gikk til babords livbåt: Stuert Hans Nystad, 2. maskinist Engel Drageide, maskinassistent Martin Juvik, tømmermann Olaf Bruntvedt, matros Reidar Kruse, matros Konrad Bransdal, lettmatros Vidkun Ravn, lettmatros Sigfred Sjulestad, motormann Anton Jørgensen, smører Olav Høiemsvoll, smører Ole Sibbern, maskingutt James Walsh, Kokk Tiedeman Røssevold, Byssegutt Cyril Addison og Messegutt Thomas Rooney, ialt 17 mann. Under nedfiringen av båtene ble broen skutt ned. Da vi var kommet klar skibet, så vi den annen livbåt, men fikk ikke forbinnelse med den, da ubåten kom inn mellem begge båtene. Ubåten dreiet tilsynelatende til styrbord og fyrte straks en torpedo mot skibet. Torpedoen traff skibet midtskibs om babord. Vi rodde langsomt med vind og sjø. Det så ikke ut til at "Taranger" sank, så ubåten skjøt påny en torpedo mot skibet. Denne traff også skibet om babord. "Taranger" brakk av midtskibs og sank hurtig.- Rodde med vind og sjø. Det var pent vær, overskyet østlig vind styrke 2, sjø styrke 4. Ventet på dagslys.

  Lørdag 3/5: Kl. 1300 satte seil og styrte NO pr. kompass for å nå Islanskysten. Kl. 0630 så vi et seilfartøy langt ute til luvart på babord side. Fant ut at det måtte være den annen livbåt, og forandret kurs mot den. Kl. 0800 fikk vi forbinnelse med den annen båt. 2. styrmann ropte over at kapteinen var gått ned med skibet. Videre sa han at maskinmesteren og 2 andre av mannskapet var såret. 2. styrmann sa at der var 15 mann i hans båt. Konfererte med 2. styrmann og det ble bestemt at å styre NO-over for å række kysten på Island. Således skiltes vi. Da babord livbåt kun hadde seil og årer, tapte vi snart forbinnelsen med den annen livbåt, som, foruten seil og årer, også var utstyret med motor. Styrte NO og NO t O. Fint vær, østlig vind styrke 3, sjø styrke 4. Vinden øket i løpet av natten til styrke 4 og 5. Fortsatte samme kurs. Fart omkr. 3,5 mil.

  Søndag 4/5: Styret kursen. Vinden løiere, fin vær, fart omkr. 2 mil. I løpet av natten frisket vinden noe. Farten øket til omkr. 3 mil. Kl. omtr. 2000 såes et fly forut langt borte, men det var for langt borte for oss til å kunne komme i forbinnelse med det.

  Mandag 5/5: Kl. 0400 såes land forut om babord. Kursen ble forandret mot land. Kl. 0530 ble et skib observeret forut om styrbord. Kursen ble satt mot skibet. For å vekke skibets oppmerksomhet på oss viste vi vårt flagg. Skibet forandret kurs og styrte mot oss. Fikk forbinnelse ved hjelp av en hiveline og halte oss opp til skibet. Da vi var kommet langs siden, klatret alle mann trygt ombord fra livbåten. Klokken var da 0800 skibs tid. Skibets nav var M/B "Sigurfari", skipper Bersør Guojønsson. Vi ble mottatt på den aller beste måte ombord. Livbåten ble tatt på slep og kursen satt for Akranesi. Vi var omtrent 46 miles fra kysten da vi ble tatt opp. Kl. 1300 kom vi til Akranesi og ble godt mottatt av de britiske militære myndigheter på stedet. Alle mann fikk god behandling og soveplasser. Den Norske konsul i Reykjavik ble underrettet om det skjedde, og han meddelte igjen "Nortaship".

  Tirsdag 6/5: Kl. 0930 reiste alle mann med passasjerbåt til Reykjavik hvortil ankom kl. 1100 og ble mottatt på den aller best måte av de Norske Marine myndigheter som sørget for hus og mat.

  Denne rapport er skrevet etter hukommelsen og så nøiaktig som mulig.

  Ved reisens begynnelse hadde "Taranger" et mannskap på 33 mann, og var i full sjødyktig og forskriftsmessig stand, og alle livbåter og livbåtutstyr var i god stand.

  Reykjavik, 8. mai 1941

  Alf L. Manum, 1ste styrmann

  2. styrmannens rapport

  29. April 1941

  Avgikk Liverpool i ballast for Eristobal CZ. Ruteinstruksjoner gitt av det Britiske Admiralitet. Kvittet losen ved Bar Lv.

  30. April 1941

  Pent vær. Styrte forskjellige kurser. Blev excortert av fly.

  1. Mai 1941

  Pent stille vær. Kl. 23:25 blev M/S Taranger angrepet av en undervannsbåt som kom op akterfra. Alarm blev øieblikkelig gitt. Undervannsbåten som var i overvannstilling angrep både med maskingevær og kanon. Kaptein Sverre Solberg samt 3. styyrmann Birger Tveitevaag befant sig på broen. 2. styrmann/telegrafist Birger Lunde gikk i radiorummet og sendte melding. Røkflåter blev sluppet ut men til ingen nytte. Undervannsbåten kom stadig nærmere og kanonilden ble vmer og mer intence. M/S "Taranger" blev rammet av granater på flere steder. Maskinrummet ble også truffet, og da man bare hadde 2 303 Hotkinsgeværer å forsvare sig med besluttet kapteinen at man skulde stoppe å gå i livbåtene. Maskine blev stoppet og maskinmannskapet kom op på dekk. Under loringen av stb. blev Kaptein Sverre Solberg, maskinmester Knut Mæland, matros Jacob Solem samt salongutt Joseph Wilkinson, alle rammet av granatsplinter. Kapteinen døde øieblikkelig. Maskinmester Knut Mæland fikk venstre underarm oprevet samt en maskingeværkule i venstre overarm.Likeledes fikk han endel andre skrammer.

  Matros Jacob Solen fikk ryggen skadet.

  Salongutt Joseph Wilkinsom fikk en granatsplint i fotbladet.

  Maskinmester Knut Mæland som ikke var istand til å gå i båten, hoppet i sjøen og blev en tid senere tatt op av styrbords livbåt.

  Undervannsbåten lå hele tiden på styrbords låring og skjøt. Skibet ble truffet flere ganger på styrbords side midskibs og granatsplinter og vrakrester drysset stadig rundt styrbords livbåt. Da man fryktet for bli rammet blev der satt fra. I styrbords livbåt befandt sig:

  2. styrmann Birger Lunde

  båtsmann Erling Veum

  matros Jacob Solen

  matros Lars Røsand

  lettmatros Sverre Gjosa

  lettmatros Ingolf Rosendahl

  lettmatros Finn Finnerud

  kokk Tiedemann Røssevold

  messegutt Thomas Rooney

  Salongutt Joseph Wilkinson

  maskinmester Knut Mæland

  3. maskinist Einar Christiansen

  Elektrikker Pder Hennanger

  Motormann Finn Ulleberg

  Smører Olav Høiemsvold

  maskingutt James Walsh.

  I bagbord livbåt befant 1. styrmann sig med resen av officerer og mannskaper. Efter senere uttalelse av 3. styrman blev alle hemmelige papirer og bøker ødelagt før broen blev forlatt. Skibets papir blev mistet.

  2. mai 1941

  Kl. 0010 kom undervannsbåten op mot styrbords livbåt. Det så ut som om den vilde rende oss ned, men vi siste liten svinget den klar. Den gikk op på bagbord side av Taranger og sendte 2 torpedoer i den midtskibs. Kl. 0020 brakk skibet i to og sank. Alle de sårede som var i styrbords livbåt blev øieblikkelig tatt under behandling og forbundet. Maskinmester Knut Mæland som blev tatt opp av vannet i meget forkommet tilstand blev der skiftet tørre klær på. Likeledes blev hans sår forbundet. Man hadde forbindelse med bagbord livbåt og man blev enige om å sette kurs for Iceland, da det var nærmeste. Position var da c. 150 miles SW av Reykjavik.

  Seil blev nu satt og man satte kurs for Reykjavik. Man hadde pent vær med østlig vind. Ut på formiddagen seilte bagbords livbåt fra oss. Den gjorde bedre fart, enn oss som hadde motor som stoppet farten litt. Vind og vær holdt sig det samme hele dagen.

  Lørdag 3. Mai 1941

  Pent vær med frisk østlig bris. Kl. 0330 fikk man øie på en vest-gående convoy. Man sendte øieblikkelig op raketter og ca. en halv time senere blev man tatt ombord i H.M.S. corvette "Begonia". De sårede blev øieblikkelig tatt under behandling. Knut Mæland var fremdeles meget dårlig. Han led av sterkt blodtap, samt hadde han pådradd sig en sterk forkjølelse efter opholdet i det kolde vann.

  Mandag 5. Mai 1941

  Den dag ble alle man, samt de sårede, skiftet over til H.M.S. destroyer "Volveren", hvor der var doktor ombord. Knut Mæland var fremdeles dårlig. Han hadde nu fått lungebetendelse.

  Lørdag den 10. Mai 1941,

  blev alle mann landet i Reykjavik. De syke blev med en gang bragt på sykehus. Resten av oss blev innlosjert forskjellige plasser. 1. styrmann Alv Mannu med bagbord livbåt var ankommet til Reykjavik den 4. mai.

  Onsdag den 14. Mai 1941

  blev alle mann untagen de syke og nogen få som var blitt tatt i Marinen sendt til Glasgow, hvor avbetalingen skulde finde sted. Maskinmester Knut Mælands tilstand var da meget alvorlig. Han venstre arm var da operert, men han vilde aldrig bli helt bra i den. Søndag den 18 Mai blev man landet i Glasgow.

  2. styrmann / Telegrafist

  Matros