Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
7. mars 1944
Posisjon
Ca. 250 sjømil fra Kast of Socatra
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Fosfat, råolje, post
Reiserute
Aden - Australia
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
45
Fanget
0
Omkommet
3 [2]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  25. april 1944
  Sted
  Liverpool
  Administrator
  Konsul Johan Vogt
  Merknad
  101 soldater og 1 passasjer i tillegg til mannskapet - navn bare oppgitt på den omkomne

  ...

  1. vidne fremstod: 1ste styrmann Reidar Stensvold ... Vidnet fremla vedlagte journalutdrag. Vidnet henholder sig i alle deler til journalutdraget. Alt ombord var i fuld orden. Siste båtmanøvre blev holdt i Aden 2. mars d.aa.

  Savnede skytter Erling Olander ... blev overført fra "Tiradentis" i slutten av oktober i 1943 i Beira til "Tarifa".

  Avdøde skytter Harry Stiansen ... kom ombord i "Tarifa" i New York mai 1943.

  Vidnet kan ikke gi nærmere oplysningero skytterne. Stiansens lik blev funnet i sjøen og senere begravet efter å være identifisert.

  Angående savnede Australien Naval Rating innleverte vidnet vedlagte rapport undertegned av S. R. Dawson Captain A.I.F. som hadde alle Australienske og New Zelandske under sin komando.

  Vakthavende offiser på broen var 3. styrmann Amund C. Wetlesen samt 4. styrmann Arthur Toft Nilsen. Wetlesen reiste straks ankomst Liverpool til London uten å se konsulatet. Nilsen blev igjen i Aden.

  Vidnet oplyser at det av ham skrevne journalutdrag er i likhet med det journalutdrag som kaptein Bjønnes har undertegnet. Journalutdraget blev brukt ved forhør i Aden.

  Kaptein Bjønnes reiste fra Aden til Australia.

  Styrmann Stensvold vedlegger også en raport datert 14/3 44. ombord H.M.S. "Avon".

  ...

  ... som 2nnet vidne fremstod 4. maskinist Finn Bjørnsen ... Vidnet var vakthavende offiser i maskinen da ulykken inntraff.

  Vidnet stoppet straks maskinen og uten ordre fra broen, da telegrafene nemlig var ødlagte i eksplosjonene.

  Vidnet kom sig ombord styrmannens livbåt. Vidnet kjenner ikke noget særlig til de omkomne, men vet at Olander er savnet. Vidnet så skipet synke. Alt ombord var i fuld orden. Sammen med vidnet var 2 motormenn på vakt i maskinen, menlig: Albrektsen og Andersen.

  ...

  ... som 3de vidne fremstod 2. styrmann Finn Gitmark ...

  Vidnet opholdt sig i lugaren midtskips da ulykken inntraff. Vidnet kom nettop fra badet og var ikke påkledd. Vidnet fikk på sig nogen klær og kom sig til sin livbåt og arrangerte med å få mannskaperne anbragt. Vidnet var ombord kapteinens livbåt inn til land.

  Vidnet fremhever at Stiansen og Olander er omkommet.

  Vidnet forklarer sig i overensstemmelse med de øvrige vidner.

  Vidnet oplyser at torpedoen traff like under hvor Olander hadde sin lugar og hvor Olander satt å leste og vidnet går ut fra at Olander blev drept øieblikkelig.

  Alt ombord var ifuld orden og siste båtmanøvre blev holdt i Aden.

  ...

  ... som 4. vidne fremstod stuert Hans Gule ...

  Vidnet opholdt sig i sin lugar midtskips da ulykken inntraff. Lugaren blev endel ødlagt i eksplosjonene.

  Vidnet ropte ut til nogen av sin betjening og passasjerer og kom sig senere til sin livbåt på st.bord side.

  Vidnet fremhever at Stiansen og Olander er omkommet. Vidnet så liket til Stiansen.

  Alt ombord var iorden. Vidnet forklarer sig som de øvrige vidner.

  ...

  Samtlige vidner kom sig til Port Said fra Aden ombord samme selskaps skip "Tricolor". Fra Port Said til U.K. ombord "Mahanada".

  ...