Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
10. juni 1940
Posisjon
Kapret ca. 69 g øst lgd, 23 g syd br. Senket utenfor Gironne-munningen.
Årsak
Kapret 10.6.1940, senket 22.9.1940 på reise til Tyskland. [av tysk raider]
Last
Hvete, hvetemel, ull, stykkgods, post, biler
Reiserute
Melbourne - Mombassa
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
36
Fanget
0
Omkommet
9 [0]
Savnet
0
 • Kapteinens reiseberetning

  M/S "Tirranna" avgikk Melbourne 30. mai 1940 ca. kl. 13.00 med full last bestående av hvete, hvetemel og ull til England, og endel stykkgods, hvorav ca. 190 automobiler bestemt for Suez. Jeg fikk ordre om å gå til Mombasa for ordre. Før avgang fra Melbourne fikk jeg ordre fra det britiske admiralitet om å følge en bestemt opstukket kurs, hvilket ble gjort. Det var på forhånd (i Melbourne) oppmontert en kanon akter, 4,7 kanon.

  Alt gikk bra og intet å bemerke til om morgenen den 10. juni 1940. Skipet var da på ca. 69 grader øst lengde og ca. 23 gr. syd bredde. Ca. kl. 9 fikk vagthavende styrmann se en båt som fulgte omtrent samme kurs som "Tirranna". Dette skip så ut som et almindelig lasteskip med dekkslast, hadde hvitmalte bygninger på dekk og sortmalt skorsten. På skorstenen hadde den et brunt bånd. Da ordren var at alle skip som skulle til Suez skulle anløpe Mombasa hvis de ikke skulle anløpe Colombo, trodde vi at det var et hollandsk skib. Dette skip gjorde større fart, således at det halte ind på os, og ca. kl. 11.30 begynder det plutselig at skyte med flere kanoner. Jeg forstod da at det var en tysk hjelpekrysser. Kapteinen, 3dje styrmannen og rormann Flor Andersen var på broen. Jeg gav roret hardt b.b. og forsøkte å komme undav. Avstanden ved beskytningens begyndelse ca. 3 1/2 n. mil. Etter at ha forsøkt å undgå granatene i 12 min. fant jeg mig nødasget til å heise det hvite flagg og stoppe. Det viste seg da at følgende 5 mand var drept:

  4de maskinist Einar Christensen,

  Elektriker Otto Kristensen,

  Matros Hilmar Engelsen,

  Maskingutt James Andersen,

  Passager Charles Mikkelsen,

  og følgende 6 mand var såret:

  1ste styrmann Thorolf Holst,

  Tømmermann Johan Johansen,

  Matros Chr. Christensen,

  Dekksgutt Einar Olsen,

  Båtsmand Ole Paulsen,

  Passager Birger Bjørnsby.

  Etter at "Tirranna" hadde stoppet maskinene kom hjelpekrysseren i nærheten av "Tirranna", satte ut båt og flere offiserer og soldater kom ombord. Offiserene erklærte skipet for tysk prise, og forlangte kapteinen, offiserer og alle menn som fanger ombord på hjelpekrysseren. De tyske soldater besatte skipet og satte seg i besittelse av alt av verdi, såsom kobber, messing, løst inventar, proviant, tobakk, cigaretter, spirituosa, olje etc. som ble ført ombord i krysseren. 100 tonns olje ble tilbake i "Tirranna" til egen bunkerbeholdning.

  Jeg ba de tyske offiserer om øyeblikkelig å få sendt bud efter doktor for å ta seg av de som var såret, hvilket ble gjort. 2 doktorer kom ombord, og de sårede ble transportert ombord i den tyske krysser og indlagt på skipets lazarett. Tømmermann Johansens ene ben var skutt av under kneet og ble amputert over kneet. Han led derved svært blodtap og døde dagen efter.

  Kommandanten på krysseren bestemte at "Tirranna" ikke skulle senkes, hvorfor der ble satt tyhsk prisemandskap ombord sammen med følgende av "Tirranna's" mannskap:

  Maskinmester Johs. Knudsrød,

  Motormann Leif Henriksen,

  3dje styrmann Sven Bjørnsby,

  4de styrmann Leif Andesen,

  Jungmann Alf Hansen,

  Matros Robert Fuglevik,

  Kokk Olaf Eliassen,

  Salonpike Jenny Jensen.

  Det øvrige mannskap ble bragt ombord i hjelpekrysseren som fanger. Dens ovrmalte navn var "Abekerk" av Rotterdam.

  Efter at Kommandanten hadde bestemt at skipet ikke skulle senkes, gikk begge skip sydover ca. ett døgn, hvor "Tirranna" skulle bli liggende inntil videre.

  Mens "Tirranna" ble liggende gikk den tyske krysser nordover og krysset det indiske Hav og senket flere skip. Hensikten var å forsøke å finne et tankskip således at tyskerne kunne få nok olje til å sende "Tirranna" til Tyskland. Det lykkedes ikke. Det ble således betemt at gå tilbake til "Tirranna" og overføre endel olje fra krysseren således at vi med forsiktighet kunde greie å komme til fransk havn.

  Den 2. august fikk vi "Tirranna" i sikte, og de nødvendige foranstaltninger ble gjort for å utstyre skipet. En del av fangene bl.a. alle de norske, kom ombord i "Tirranna" dertil engelske og indiske og 20 tyske som prisemandskap, derav 2 offiserer. Samme dag fikk vi se et skip som plutselig kom ut av tåken. Dette skip ble beskutt av krysseren, og viste seg å være M/S "Talleyrand" av Wilh. Wilhelmsens rederi. Dette skip ble senket dagen efter efterat proviant og inventar var blitt overført til krysseren, mens mandskapet ble ført ombord i "Tirranna". Den 4. august kl. 0.5 ca. 67 gr. øst lengde og ca. 31 gr. syd bredde avgikk "Tirranna" under tysk kommando for å gå til Europa rundt Syd AFrika. Reisen fortsatte uten uhell til Arcachon i Syd-Frankrike hvor vi ankret den 21. september. En offiser og to mann reiste iland og rapporterte skipet til de tyske myndigheter. Den neste dag fortsatte skipet oppover kysten, og kl. 13.40 hørtes en voldsom eksplosjon fulgt av 2 andre eksplosjoner. Skipet krenget over momentant og sank i løpet av 2 1/2 min. Skipets passagerer og besetning forsøkte å redde seg best mulig ved å hoppe tilsjøs og holde seg fast i vrakgods og flåter. En tysk flyvemaskin som kretset over rapporterte senkningen, og der ble da sendt ut et tysk krigsskip fra Royan som tok opp de som var ilive. Vi hadde da vært i sjøen i ca. 3-4 timer. Det viste seg at 87 menneskeliv var gått tapt, deriblant 3 av "Tirrana's" besetning, nemlig:

  2den maskinist Hartvik Kristiansen,

  4de styrmann Leif Andersen (som døde på sykehuset samme aften og ble begravet i Royan),

  Smører Gunnar Nystrøm.

  Alle mannskaper ble internert på militærkasernen, og offiserene i en villa. Avreise fra Frankrike fandt sted 14. desember gjennom Belgien og via Sasnitz-Trälleborg med ankomst Oslo 17. desember 1940.

  Skipets kassabeholdning var 13 pund, som ble tatt av hjelpekrysseren.

  Alle papirer var gått tapt.

  Oslo, den 20. desember 1940

  E. Hauff Gundersen, fører