Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
1. mars 1942
Posisjon
Sourabaya havn
Årsak
Senket for ikke å falle i japanernes hender
Last
Sukker
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
?
Fanget
5
Omkommet
? [0]
Savnet
?