Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
1. mars 1943
Posisjon
Nordsjøen
Årsak
Bombet under flukt fra Norge til UK [av tyske fly]
Last
Stykkgods
Reiserute
Norge - UK
Mannskapsliste
Delvis
Reddet
0
Fanget
0
Omkommet
32 [26]
Savnet
0
  • Utdrag av svarbrev datert 19.1.1945 fra Nortraship, Montreal til Maritime Department, War Loss Sec.

    The S/S "TROMØYSUND" sailed from a Southern Norwegian Port (near Egersund) on the 28. of February 1943, after having been seized by British and Norwegian Agents for escaping to U.K. She had on board a General Cargo.

    On the voyage across the North Sea the ship was sunk by German Aircraft on the 1. of March 1943, and all officers and crew, 20 in all, were lost, as were also all the twelve British and American Agents.