Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
25. januar 1942
Posisjon
39o0' Nord 74o7' Vest
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Fuel oil
Reiserute
Curacao - New York
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
40
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0
 • Referat

  Dato
  29. januar 1942
  Sted
  New York
  Administrator
  Visekonsul S. Klingenberg
  Merknad
  Mannskap på 40 ifølge sjøforklaringen, bare 38 navn på mannskapslisten.

  ...

  Fremstod skipsfører Carl Horne ... "Varanger" avgikk den 16. januar fra Curacao med en ladning olje for New York. Skipet var ved avreisen i enhver henseende i sjødyktig stand. Kapteinen kunde ikke forevise skipets journal som var gått tilbunds med skipet, men fremla følgende journalutdrag angående torpederingen:

  ...

  Kapteinen henholdt seg til det i journalutdraget anførte og forklarte videre at skipet befant seg på 39o0' Nord 74o7' Vest da torpederingen fant sted. Kursen var N. 10o0 som hadde vært holdt siden kl. 21 den 24. januar; farten var c. 9 mil. Da skipet ble rammet av den første torpedo lå kapteinen og sov på benken i sin lugar. Han hadde ikke hørt at noen hadde merket noe usedvanlig før skipet ble rammet. Siktbarheten var ca. 1 mil. Da skipet ble truffet av første torpedo fikk kapteinen i en fart noen klær på seg og gikk ut på underdekket; han gav ordre om å sette livbåtene på vannet. Redningsutstyret var i full orden og virket knirkefritt. Undervandsbåten hadde krysset rundt livbåtene i ca. en halv time etter at de var satt på vannet; siden så man intet mere til den; man hadde ellers ingen kontakt med ubåten. Alle mann blev reddet.

  ...

  ... 1. vidne, styrmann Wilhelmsen, som hadde medundertegnet journalutdraget. Han henholdt seg til det deri anførte og forklarte at han hadde vakt på broen da torpederingen fant sted. Vidnet hadde absolutt intet mistenkelig hørt eller sett før første torpedo rammet skipet. Kursen var N 10o0. Posisjon 38o58' Ne.b. 74o V. Det første vidnet gjorde da eksplosjonen inntraff var å gi rormannen berskjed om å slå på alarmbryteren; deretter gikk han inn i bestikken, slo av lanternene og tok posisjonen, gikk rett inn i radiorummet for å prøve radioen; denne virket ikke og må være blitt satt ut av funksjon ved eksplosjonen. Vidnet gikk deretter tilbake til bestikken, tok alle kodebøker og konfidentielle meddelelser fra Admiralitetet, la dem i sekker med blylodd og kastet disse i sjøen. Han gikk deretter ned på båtdekket for å se etter kapteinen; denne stod og talte til 1. styrmannen og redningsarbeidet var da i full gang. Vidnet gikk så påny opp i radiorummet for å forsøke å få radioen i gang, men forgjeves. Da han kom ned igjen var båtene på vannet. Redningsutstyret hadde vært i full orden og arbeidet med å få båtene låret var gått knirkefritt.

  ...

  Fremstod 2. vidne, matros Karlsen. Han hadde medundertegnet journalutdraget og henholdt seg til det deri anførte. Da første torpedo traff var vidnet på broen, babord brovinge, hvor han holdt utkik. Han hadde intet mistenkelig hørt eller sett før eksplosjonen fant sted. Alt redningsutstyret var i full orden og virket knirkefritt. Redningsarbeidet gikk rolig; der hadde hersket god disiplin.

  ...

  Fremstod, 3. vidne, lettmatros brevik. Han hadde medundertegnet journalutdraget og henholdt seg til det deri anførte. Han forklarte at han stod tilrors da første eksplosjon inntraff; han hadde stått tilrors i 50 minutter. Vidnet hadde intet mistenkelig sett eller hørt før første torpedo traff. Da dette fant sted slo han straks alarmen på. Vidnet gikk deretter bort og hjalp matros Karlsen på benene da denne var falt i oljen som sprutet opp. Han og Karlsen gikk så ned og deltok i redningsarbeidet; dette gikk rolig og knirkefritt for seg.

  ...