Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
27. september 1940
Posisjon
Atlanterhavet, ca. 350 miles vest av Hebriderne
Årsak
Torpedert [av tysk ubåt]
Last
Ballast
Reiserute
Manchester - Montreal
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
29
Fanget
0
Omkommet
1 [1]
Savnet
0
 • Rapport vedrørende torpederingen av M/S "Vestvard" i Atlanteren i september 1940

  Skibet avgikk fra Liverpool, Bar Fyrskib, tirsdag morgen 24. september i ballast bestemt til St. Lawrence River, Canada.

  Om kvellen den 25de september ble 2 av skibene i konvoien torpederet der etter gikk hvert skib for seg. Senere på natten kom en destroyer langs siden og spurte om vi hadde hørt noe til konvoien. Hertil ble det svaret nei. Vi fulgte da dette skib en stund inntil det øket sin fart og forsvant. Kurs ble nu satt til neste møtested ifølge motatte instruksjoner.

  Den 27de september kl. 8.00 om morgenen ble skibet truffet av en torpedo i nr. 3 rummet. Begge livbåter ble straks satt på vannet. Kort tid etter traff en ny torpedo i nr. 4 rum. Ved denne eksplosjon kom en masse vann over skibet, samt over styrbord livbåt som ennu lå langs siden. Flere av folkene hoppet i sjøen, men alle kom opp i båten igjen unntagen matros Gunnar Mjønes som forsvant i malstrømmen. - Ubåten kom bort og så på oss og forsvant derpå.

  Det må bemerkes at da den annen eksplosjon inntraff, falt noe ned over babord livbåt og skadet den så den ikke kunne brukes. Hele mannskapet, inkluciv kapteinens frue, ialt 29 personer, måtte da plaseres i styrbord livbåt. Denne båt hadde motor. Kurs ble satt, så godt som man kunne beregne det, for passasjen mellem Hebridene og Irland.

  Den 30te september om morgenen fikk vi se land, og den 1ste oktober ved dagbrekningen kom vi iland på Slyne Head fyr på vestkysten av Irland, hvor vi ble godt mottatt. Torpederingen skjedde ca. 350 miles vest av Hebriderne.

  Stuert K. Knutsen, Kokk E. Edvardsen, 3. maskinist H. Blekeng, samt elektriker A. Simonsen ble brakt på hospital i Clifton på grunn av hevelser i benene osv. Kokk Edvardsen ble værende på hospitalet for videre behandling.

  Liverpool den 8de oktober 1940.

  O.N. Braastad, Fører