Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
23. januar 1945
Årsak
Torpedert eller minesprengt [av tysk ubåt]
Mannskapsliste
Komplett
Reddet
20
Fanget
0
Omkommet
0 [0]
Savnet
0