Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
15. januar 1941
Posisjon
Ca. S 59, W 3
Årsak
Kapret sammen med moderfartøyet "Pelagos", senere senket etter å ha blitt oppdaget av en britisk krysser [av tysk raider]
Mannskapsliste
Komplett
Omkommet
[0]
 • Referat

  Dato
  7. april 1941
  Sted
  London
  Administrator
  Konsul J. Gregg

  ...

  Fremsto styrmann Arne Asbjørn Jørgensen ... Styrmann Jørgensen opplyste at alle skibets papirer og dagbøkene og mannskapets sjøfartsbøker og certifikater blev ved oppbringelsen tatt i forvaring og beholdt av tyskerne. Han fremla en skriftlig berettning ...

  ...

  Det ukjente skib var på ca. 12000 tons skorstenen grå uten merke, folkene ombord talte tysk. Skibet var ledsaget av en hjelpekrysser. Man bunkret ved 7-tiden om morgenen. Kommet ombord i den engelske krysser så han at "Stgar 24" forsvandt. Utenom de nevnte skib observertes på hele turen bare topplanternene på et skib. Dette var 3-4 dager etter siste bunkring.

  Det var ikke mulig å få med seg noe tøy da man gikk i b.b. livbåt. Man måtte til og med lempe masten og en kasse med brød. St.b. livbåt var tatt opp igjen på dekket og var derunder blitt skadet. Redningsmateriellet på "Star 24" var i god orden. Livbelter utdelt til hver mann. Foruten flåte akterut, var det 2 gode livbåter forskriftsmessig utstyrt og plassert på galjene midtskibs. Dagen før "Star 24" blev senket, hadde den tyske kommandant ombors sagt at man kunne skrive brev hjem, idet man skulle inn til fransk havn. Jørgensen tiføier at maskindagboken blev ført av maskinisten, men gikk tapt med skibet.

  ...

  Fremstod 1ste vidne, Emil Gjertsen ... 1. maskinist ombord. ... Vidnet erkjente å ha underskrevet den fremlagte rapport som han vedtok som sin forklaring. Vidnet forklarte seg overensstemmende med styrmann Jørgensens forklaring, hvilken opplestes. Så ikke at "Star 24" sank, da han kom under legebehandling. Den ukjente tankbåt førte tysk flagg akter, hadde d.g. kabel, skorstenen hadde et lite sort skråstillen anker (uten belte). Vidnet som skadet venstre pekefinger under utsettning av livbåten, fikk ytterste ledd amputert ombord på destroyeren.

  ...

  Fremstod 2. vidne, Anton Ingvald Pedersen (matros) ... Vidnet erkjente å ha underskrevet den fremlagte rapport som han vedtok som sin forklaring. Vidnet observerte ikke personlig at "Star 24" sank. Den ukjente tankbåt hadde et lite skråtstillet anker på skorstenen. Styrmann Jørgensens forklaring opplestes. Vidnet hadde intet å bemerke.