Sjøforklaring 1939 - 1945

Informasjonen nedenfor vedr. skip i Nortraships flåte er direkte avskrift av orginalkilden "Sjøforklaringer fra andre verdenskrig (1940 - 1945)". Informasjonen her er fra sjøforklaringer holdt under og rett etter krigen og kan derfor avvike noe fra den øvrige kvalitetssikrede informasjonen i Krigsseilerregisteret.

Dato
Årsak
Misnøye ombord (klage på offiserer m.m.)?
Mannskapsliste
Delvis
 • Referat

  Dato
  19. august 1942
  Sted
  Hull
  Administrator
  Konsul T. A. Gjertsen

  Utenretslig forhør. Bakgrunnen for forhøret ikke angitt, men synes å være misnøye ombord (klage på offiserer, på for streng rasjonering o.l.)