Den norske uteflåten: Fart, episoder og operasjoner (1939-1945)

Nedenfor er et utvalg av temaartikler om fart, episoder og operasjoner 1939-1945. Artiklene gjelder norske handelsskip i uteflåten, men der hvor det er aktuelt er også marineskip beskrevet. Det er et pågående arbeid å knytte gjeldende skip og krigsseilere til temaartiklene. Merk at listene over antall skip og krigsseilere i artiklene i de aller fleste tilfeller ikke er komplett. * (asterisk) etter innsatsartikkelnavn betyr at det er gjennomført en systematisk registrering av hvilke krigsseilere i den norske uteflåten som var med på den enkelte innsats.