Skole

I denne seksjonen presenteres nettbasert undervisningsopplegg knyttet til krigsseilernes historie, som vil være rettet mot lærere i ungdomsskole og videregående skole. Undervisningsoppleggene skal være en ressurs for skolen i arbeid med historien om andre verdenskrig i Norge og verden, og videre gi læring om bruk av kilder og kildekritikk. Hvert opplegg inneholder bakgrunn til opplegg og kilder. Vedlagt er også å finne en lærerveiledning hvor det forklares om mål for det pedagogiske opplegg, mål i forhold til læreplan og nivådifferensiering. Opplegg kan være delt inn i nivå der det legges vekt på kunnskapsspørsmål, kritisk arbeid med kildene og/eller resonnerende oppgaver.