Tema

I denne seksjonen belyses ulike temaer knyttet til krigsseilerne. Dette kan være alt fra bakgrunnsinformasjon om krigsseilerne, hvem de var og skip de seilte med, til dekorasjoner de mottok under og etter krigen. Etter hvert som vi får registrert flere krigsseilere, vil vi få et bredere grunnlagsmateriale og fra dette kan vi trekke ut en del interessant statistikk. Denne statistikken vil presenteres her i temasidene. Vi vil også ha miniprosjekter gående knyttet til digitalisering av blader, bøker og tidsskrift som omhandler krigsseilerne. Artiklene på temasidene er basert på forskning og kvalitetssikret av historikere ved Stiftelsen Arkivet.