Adam Egede-Nissen

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

25. oktober 1911

Død

1997

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Oslo

Bosted

Olav Scaus vei, Aker.

Relasjon til fylke

Oslo

Har stillinger

Lege

Sjøforklaring 1939 - 1945

Annet

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 37894, NY 941 og 90336.
  Var passasjer på "Nyholt" da hun ble torpedert 17. januar 1942.

  7. november 1942: Gikk til R.N.A.F., A-1659 Sanitet.
  24. oktober 1944: Besk. utskrevet major (sanitet).

  Gift med (iflg. Londonregisteret): Ellen Egede-Nissen.

  "Død over de tyske okkupanter: de norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945", 1998, s. 112-115:

  "Adam Egede-Nissen var skipslege ombord i hvalkokeriet "Thorshammer" da meldingen kom om at Norge var hærtatt av Nazi-Tyskland.

  Etter avmønstringen meldte han seg til å tjenestegjøre som lege ved flytreningsleiren Little Norway i Toronto - for så i mars 1941 å bli beordret til Reykjavik for å virke som lege ved flyvåpenet og sjømannskontoret der. I januar 1942 ble han beordret tilbake til New York som lege ved det norske Sanitetskontoret for sjøfolk. På veien dit ble skipet deres torpedert. Mange av mannskapene mistet omgående livet. Også blant dem som hadde berget seg i åpen livbåt, høstet døden sitt bytte. I hele 10 døgn kjempet de ombordværende under Adams ledelse for livet - i storm og kulde. Så kom redningen i form av et amerikansk skip på vei fra konvoitjeneste.

  Endelig framme i New York gjorde Adam tjeneste ved Sanitetskontoret og legekontoret - for så i oktober 1944 - i forbindelse med den sovjetiske frigjøringen av Finnmark - å delta i den norske militærmisjon som ble sendt dit. Dit kom også Just Lippe, som i likhet med Adam mestret russisk, hvilket var viktig for forbindelsen mellom sivilbefolkningen og de sovjetiske militære myndigheter".

  "Handelsflåten i krig 1939-1945". Bind 4, s. 452:

  "Adam Egede-Nissen, som startet sitt mangeårige arbeid med norske sjøfolk under krigen blant annet ved det norske legekontoret i New York, kommenterer: "Vi tenkte ikke på virkninger på sjøfolkene etter krigens slutt. Vi tenkte bare på dagens problemer, at nå måtte vi se og få denne karen frisk og lappe på den syke og skadede. Jeg tror ikke at noen av oss leger tenkte så langt som til senfølger av seilingen, og at disse skulle kunne markere seg 20-30-40 år etter krigen"". 

  Tidsskriftet Krigsseileren:

  Se "dokumenter" for gripende beretning av Egede-Nissen om da han var passasjer på M/T NYHOLT, og opplevde torpedering og livbåtseilas.

  Etter krigen undersøkte Adam Egede-Nissen en rekke krigsseilere og fant det samme sykdomsbildet som tidligere hadde blitt påvist blant fanger i konsentrasjonsleirer (KZ-syndrom). Egede-Nissen var trolig den første som brukte uttrykket «krigsseilersyndromet», da han skrev om dette i Krigsseileren i 1973 (se artikkel under "dokumenter").

  Kilder

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0018

  "Handelsflåten i krig 1939-1945. Krigsseiler: krig, hjemkomst, oppgjør". Bind 4. Av Guri Hjeltnes. Oslo 1997

  Tidsskriftet Krigsseileren

  "Død over de tyske okkupanter: de norske kommunistenes motstandskamp 1940-1945", av Birger Bakken, Reidar T.Larsen, Arne Jørgensen, Åge Fjeld. 1998.

  Krigsseilerregisteret, "Enkeltpersoner som har fremmet krigsseilernes sak": https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/775622/

  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995, s. 199.

  Aftenposten 10. september 1945.