Jonas Omland

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

3. mars 1913

Død

12. august 2004

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Lista

Bosted

Tjørve, Borhaug

Relasjon til fylke

Vest-Agder

Har stillinger

Kokk

Har seilt for rederi

Kjente utdannelser

Stuert

Annet

 • Deltok i 2. verdenskrig
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 22757, NY 8061.

  Gift med (jf. London-kort): Martha Omland.

  Over til Den norske Marine 21. mars 1942 og dimittert 2. oktober 1945.

  Krigsfartstid under 2. verdenskrig:

  Handelsflåten:
  D/S Vest fra Farsund. Fra krigens begynnelse og til mai 1941. 
  M/T Haakon Hauan. Fra Halifax i desember 1941 til januar 1942. En tur over Atlanterhavet.

  Marinen:
  Jager St. Albans. Fra januar 1942, i 27 måneder. Jager Svenner. Fra mai 1944, 2 måneder. Torpedert i Normandie 6. juni 1944. Jager Arendal. Fra juli 1944, i 15 måneder. Kom da hjem igjen - etter vel 6 års fravær.

  Historikk:

  Jonas tok stuertskolen i Kristiansand på begynnelsen av 1930-årene. Sin første kokkejobb hadde han i marinen - på Teie ubåt-stasjon i Horten i 1933-1934. I 1934 mønstret han på en båt tilhørende rederiet Lundegaard & Sønner fra Farsund. Da krigen startet var han om bord på D/S Vest (tidl. Regulus) - fram til mai 1941. Hele perioden i handelsflåten seilte han for rederiet Lundegaard & Sønner, og seilingene gikk i hovedsak mellom Europa, Afrika, Sør-Amerika og Nord-Amerika. Den 3. september 1939 seilte D/S Vest ut fra England, så Jonas var i kanalen den dagen krigen brøt ut mellom Tyskland og England. Også i krigens første år gikk seilingene i hovedsak i samme seilingsrute, men hovedtyngden gikk mellom Sør- og Nord-Amerika. Jonas mønstret av D/S Vest i New York i mai 1941. Han ble der innlagt på sykehus. Etter det så jobbet han en tid som kokk på en "dregde" på havna i New York. Han var i den tiden regelmessig i kontakt med det norske informasjonskontoret, og meldte seg frivillig inn i den norske marinen. 

  Han måtte komme seg til Europa. Jonas reiste derfor til Halifax i Canada - som var knutepunktet i den allierte konvoitrafikken, og her mønstret han i desember 1941 på båten M/T Haakon Hauan - som fraktet bensin - til Europa. Han kom til London i januar 1942, og Jonas mønstret på Jager St. Albans - som stuert, og var om bord der i 27 måneder - fra januar 1942 - til april 1944. Hele perioden besto seilingene av konvoitjeneste.  De første 17 månedene gikk konvoiene til Murmansk i Russland. Jager St. Albans var det første norske marinefartøy som kom til Murmansk under krigen. 17. mai 1942 tilbrakte Jonas der. På konvoitjeneste - eskorteturene til Murmansk, hadde han sine verste opplevelser under hele krigen. På enkelte av seilingene /konvoiene kunne der være 25-30 skip, mens bare en tredjedel kom fram. På den verste turen var der 34 skip i konvoien. 29 gikk tapt. På under 1 time gikk 8 fartøy ned. De siste 10 månedene om bord på Jager St. Albans, besto også av konvoitjeneste - da over Atlanteren - Halifax, Boston, New York og England. Jager St. Albans ble overdratt til russerne, og han mønstret av i april 1944. Mange fra denne båten mønstret så på den nye jageren Svenner - i april 1944. Denne nye jageren ble stasjonert i Scapa Flow i Sør-England.

  Tiden der om bord ble ikke lang. Jager Svenner var helt i første rekke under invasjonen i Normandie i Frankrike den 6. juni 1944. Der ble jageren torpedert, og sank tidlig på morgenen. Mange fra besetningen omkom, men Jonas var heldig å ble plukket opp av sjøen. Det var gitt ordre om at der ikke skulle stanses for å plukke opp noen fra sjøen, men det ble allikevel gjort. Jonas kunne  heller ikke svømme. Under invasjonen ble hele byssemannskapet brukt i ammunisjonslagrene om bord. Der ble de låst ned kvelden før invasjonen.

  Etter invasjonen i Normandie og torpederingen av Jager Svenner, så mønstret Jonas etter kort tid på jageren Arendal. Der var han om bord til krigens slutt. Som ved krigens begynnelse - slik også ved krigens slutt, så var Jonas i den engelske kanal. Etter krigen var Jonas med å eskortere kronprins Olav fra Skottland og hjem til Norge. Ellers ble Jager Arendal det meste av tiden - etter krigen, brukt til patruljetjeneste - langs kysten av Frankrike og i den engelske kanal.

  Jonas gikk i land i oktober 1945. I over 6 år hadde han ikke kontakt med kona. Den dagen - i mai 1945, når kronprins Olav med følge kom inn til kysten av Norge, så var dette nær Lindesnes. Der fikk Jonas sendt beskjed til kona (ikke flaskepost, men på boks). Kona reiste til Oslo og møtte Jonas der. De feiret 17. mai der i 1945. Jonas og kona var gift i nærmere 70 år. De fikk 3 døtre.

  I 2000 ble Jonas overrakt "Kaperprisen" sammen med de fortsatt gjenlevende krigsseilerne i kommunen (dette er en kommunal hedersbevisning som gis til innbyggere i kommunen).

  Sjøforsvarets londonarkiv:       

  Antatt i Marinen: 09.02.1942, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Stuert.

  Tidligere militærtjeneste: 1933/34 6 mdr. Teie Ubåt St.

  Dimittert fra Marinen: 02.10.1945, M.K.S.

  Kilder

  RA/S-3545/G/Gg

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.31. kort 355-356.

  Privat arkiv avgitt til Stiftelsen Arkivet.

  Krigsseiler Jonas Omland

  Farsunds Avis og Fædrelandsvennen