Trygve Emil Halvorsen

Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.

Født

25. januar 1920

Død

15. januar 2011

Foreldre

Harald Halvorsen, Marie Halvorsen (f. Jørgensen)

Annotasjonsrulle

A3474

Kjønn

Mann

Nasjonalitet

Norge flaggNorge

Fødested

Lillesand

Bosted

Stene, Lillesand

Relasjon til fylke

Aust-Agder

Tilknyttet mønstringsdistrikt

Har stillinger

Styrmann

Annet

 • Deltok i 2. verdenskrig
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 22136, NY 6354.

  Fartstid før 2. verdenskrig.

  Matroselev skoleskipet SØRLANDET av Kristiansand. Påmønstret. 27.4.1936. Avmønstret. 25.9.1936.
  Dekksgutt/jungmann M/S BETANCURIA av Oslo. Rederiet Fred Olsen & Co. Påmønstret. 12.4.1936. Om-mønstret Oslo 24.9.1938.

  Fartstid 2.verdenskrig.

  Lettmatros M/S BETANCURIA av Oslo. Rederiet Fred Olsen & Co. Om-mønstret 24.9.1938. Om-mønstret Para 29.5.1940.
  Matros M/S BETANCURIA av Oslo. Rederiet Fred Olsen & Co. Ommønstret Para 29.5.1940. Avm. New York 15.3.1941.
  Matros D/T FRONTENAC av Oslo. Rederiet Halle & Petterson. Påm. New York 7.4.1941. Avm. New York 8.4.1941. 
  (Trygve Emil Halvorsen ble ved en feiltagelse av mønstringsmyndigetene i New York påmønstret "Frontenac" da han var bestemt for "Herma".)
  Matros M/S HERMA av Bergen. Rederiet Leif Erichsen. Påmønstret New York 24.1.1941. Avmønstret New York 31.7.1941.
  Matros M/S TABOR av Tønsberg. Rederiet  Wilhelm Wilhelmsen. Påmønstret New York 13.9.1941. Avmønstret Cape Town 12.6.1942.
  Matros M/T BRAJARA av Oslo. Rederiet Ludvig G. Braathen. Påmønstret Cape Town 14.7.1942. Avmønstret Lock Eve 18.2.1943.
  Lettmatros M/T LIND av Bergen. Rederiet J.O.Odfjell. Påmønstret Glasgow 5.3.1943. Avmønstret Glasgow 17.4.1943.

  Styrmannsskole i London - eksamen avlagt 29.januar 1944 og styrmanns-sertifikat utstedet.

  4.styrmann M/S "KRONPRINSESSEN av Oslo. Rederiet Nortraship. Påm. 3.3.1942. Ommønstring Posgrunn 7.11.1945.
  3.styrmann M/S KRONPRINSESSEN av Oslo. Rederiet Nortraship. Om-mønstret Porsgrunn  7.11.1945. Avmønstret New Orleans 31.1.1947.

  Fartstid etter 2.verdenskrig.

  1.styrmann M/T THORHILD av Grimstad. Rederiet Tønnevold. Påmønstret London 23.3.1963. Avmøstret 12.11.1964.
  2.styrmann M/S THORUNN av Grimstad. Rederiet Tønnevold. Påmønstret 13.12.1965. Avmønstret 7.6.1967.
  1.styrmann M/T AURORE av Kristiansand. Rederiet Jørgen Bang. Påmønstret 22.2.1968. Avmønstret 3.4.1969.

  Trygve Emil Halvorsen forteller selv:

  Før han reiste i utenriksfart gjennomførte Trygve Emil Halvorsen i 1936 et 6 måneders kurs på skoleskipet SØRLANDET. Reiste ut samme år som dekksgutt med M/S BETANCURIA av Oslo, tilhørende Oslo rederiet Fred Olsen. Gikk gradene fram til matros på dette skipet. Han var om bord i M/S BETANCURIA da Norge kom i krig og skipet kom i alliert fart. I mars 1941 mønstret han av i New York, han ville ta styrmannskolen. Etter 14 dager i New York mønstret han på M/S "Herma". Her ble han til juli 1941. Videre mønstret han på M/S TABOR og var om bord fra september 1941 til juni 1942. Fra juli til februar 1943 var han ombord på M/T BRAJARA. Ble så overført til M/T LIND som gikk i kystfart med materiell og proviant for den norske marine mellom Glasgow og Shetland fram til april 1943. Sommeren og høsten 1943 gikk Trygve Emil på styrmannsskolen i London. Etter fullført eksamen reiste han ut som 3.styrmann på M/S KRONPRINSESSEN. Her ble han fra november 1943 til januar 1947.

  I mars 1944 fulgte M/S KRONPRINSESSEN konvoi UGS  36 inn i Middelhavet. Konvoien  besto av 72 handelsskip og 18 enkeltfartøyer. De seilte i 13 kolonner eskortert av 11 amerikanske jagere. I Gibraltar ble eskorten forsterket med luftvernkrysseren "Colombo", og dessuten utførte to hollandske og fire britiske fartøyer ubåtsøk seks nautiske mil foran konvoien. Et døgns reise inn i Middelhavet mottok eskortesjefen varsel om  at tyske fly var blitt observert i  konvoiens nærhet og at man derfor burde forberede seg på et skumrings- eller demringsangrep . Natt til 1.april 1944 var himmelen klar, månen var gått ned. Konvoien seilte mørklagt langs Afrikas  kyst fulgt av dønninger og en svak bris fra sydvest. "Kronprinsessen"s væpningsoffiser, fenrik J. Christensen, rapporterer: "Lørdag 1.april omtrent kl. 0340 konvoi-tid hørtes duren av et fly som kretset rundt konvoien i lav høyde. Flyet hørtes først i nordlig retning og beveget seg sydover. Like etter hørtes duren av mange fly i nordwest, og vakthavende styrmann slo alarm. I samme øyeblikk ble der slippet ned lysbomber i fallskjerm, som ble hengende og lyse spesielt over vårt skip. Ild ble øyeblikkelig åpnet med alt luftvern vi hadde til rådighet. Flyene kunne ikke sees, og vi skjøt etter duren av dem, og etter lysbombene etter som de ble droppet ut. Under kampen observeres en gjenstand flytende i vannet, og det kunne med sikkerhet sies at dette var halen på et fly. Det ble dagen etter bekjentgjort av Commodore at to fly var skutt ned. Etter ca. 20 minutter avtok duren av flyene, og ilden opphørte. Ett skip aktenfor og litt til babord for vårt skip, ble truffet av en, muligens to bomber og kom i brann. Skipet sakket akterut og ble sist sett horisonten i grålysningen i flammer. Flyene forsvant i nordlig retning mens de lot en rekke bomber falle på babord side av konvoien der skipene også åpnet ild. Under aksjonen tjenestegjorde det norske marine-mannskapet med ro, og våpnene virket utmerket.

  Konvoien var blitt angrepet av 20 to-motors DO-217. Tre av flyene ble skutt ned av konvoiens kraftige forsvarsild, og de øvrige måtte returnere med et så magert resultat ettersom bare et eneste skip ble skadd. Etter et velfortjent ferieopphold hjemme i Lillesand seilte han med utenlandske skip fram til 1953. Da han kom hjem i 1953 tok han handelsskole og skipperskole. Han reiste så ut igjen og seilte på utenlandske skip fram til 1963. Videre ble det å seile på norske skip som styrmann fram til sommeren 1969. Mye av krigstidens seilas gikk i konvoifart på Atlanteren og Middelhavet. Han  befant seg i Middelhavet da freden kom i 1945. Mange trefninger var han med på, men han var heldig og ble aldri torpedert.

  Trygve Emil synes selv han klarte seg godt gjennom krigsårene, og med sin ungdoms mot var han  en av norges seilende ambassadører.

  Trygve Emil Halvorsen er tildelt: 
  Krigsmedaljen,  Denne medaljen ble overrakt av Kong Haakon personlig.
  Deltakermedaljen.
  Frihetsmedaljen.

  Trygve Emil Halvorsen døde den 15.1.2011. 

  Kilder

  RA/S-3545/G/Gg