Vi har så langt registrert 68 138 sjøfolk

NavnFødtFødested (bosted vises om fødested mangler)
John Chadwick9. januar 1924Født i Liverpool
Wen Wa Chai
Chi Din Chan
Chi Dong Chan
Chai Sia Chang
Cheng Falt Chang
Chi Chang26. august 1907Født i Chingwangtao
Ki Fong Chang
Veh Sing Chang
Yang Tse Chang
Yu Kau Chang
Kaum Chung Chan
Tin Ah Chan13. mars 1905Født i Shanghai
Wei Ying Chan
Stanley Chapman
Gordon Chase9. november 1923Født i Dartmouth
James Cheetham9. februar 1925Født i Ellesmere
Shiu Sui Chek1905Født i Swatow
Dulab Chema
Ah Poo Chen
Ah Wong Chen
A Shung Chen
Fee Doa Cheng
Han Peng ChengFødt i Hainan
Pao Chao Cheng5. mars 1902Født i Shanghai