Vi har så langt registrert 68 138 sjøfolk

NavnFødtFødested (bosted vises om fødested mangler)
King Ziang Chen
Mei Chen
San Ren Chen
Yu Sun Chen
Min Tok Cheong
Chee Don Cheu
Dow Chuck Cheu
Ah Yip Chew
Ay Chuan Chew
Lee Hust Chew
Ah Chea
Ah Chong Chea
Liu The Chi1. april 1901Født i Chingwangtao
Liu Tuck Chi18. november 1922Født i Tintsein
Fook Chim
Char Jiow ChinFødt i Shanghai
Choy Tak Chin
Chiu Foo Ching
Kwei Lien Ching
Lee Ah Ching26. februar 1900Født i Shanghai
Ting Shou Ching6. juli 1917Født i Shanghai
Kung Mong Chin
Tsin Wah Chin
Liu Ay Chiu14. mai 1921Født i Taku
Ah Soy Chong