Tjenestested SSH Travers Island New York

  • Historikk (av Thor Eickstedt):

    S.S.H. Travers Island

    Camp Norway N. S. i Lunenburg i Kanada ble lagt ned etter at Sambandsstatene kom med i krigen. Trafikken og konvoiene som tidligere gikk via Halifax ble nå for størsteparten konsentrert i New York. Mannskapene ble derfor overført til Travers Island ikke langt fra New York City. Travers Island lå like ovenfor den kjente amerikanske marinestasjonen City Island. Fra vinduene i den norske leiren kunne man hver dag kunne holde øye med de store konvoiene som gikk det nordre innløpet, Long Island Sound, inn til New York. Leiren tilhørte før krigen New York State Atletic Club, en av de kjente idrettsklubbene «over there». Det var bare en eneste mening om leiren, bedre militærleir kunne ikke oppdrives.  Den lå like ved sjøen og guttene hadde godt høve til ro, seile og svømme. Den hadde naturligvis som idrettssentrum flere ypperlige løpebaner og fotballplass og tennisbaner i fleng. Den store hovedbygningen var både fornuftig og pent innredet. Hele administrasjonen, alle offiserene og instruktørene foruten mannskapene var innkvartert her, hvor rommelige bad, lyse spisesaler og gode lese- og oppholdsrom satte en ekstra spiss på tilværet etter alt slitet om bord på konvoiene. 1. oktober 1944 ble Travers Island nedlagt.  Sjøforsvarets Skytteravdeling flyttet da over til den store amerikanske marineforlegningen U. S. Armed Guard Center i Brooklyn i New York hvor mannskapene ble innlosjert og øvelsene fortsatt.  Alt i alt ble det på Travers Island utdannet 112 skyttere til handelsflåten.

    Kilde: Marinen i kamp.

    Falken forlag 1947.