Panserskip Tordenskjold

Andre navn
Nymphe
Klasse
Panserskip
Rederi
Den Kongelige Norske Marine
Nasjonalitet
Norge flaggNorge

Verft

Navn
Armstrong, Newcastle, UK
Byggeår
1897

Annet

 • Deltok i 1. verdenskrig
 • Deltok i 2. verdenskrig
 • Kapret, 9.4.1940
 • Marineskip

Tonnasje

Bruttotonnasje:
3.920 tonn

Maskin/motor

Maskin-/motortype:
Triple 3 cyl.
Maskin-/motor ytelse:
4500 IHK
Fart:
17,2

Dimensjoner

Lengde:
92,70m
Bredde:
14,80m
Dypgående:
5,70m
 • Utfyllende opplysninger:
  v/ Thor Eickstedt.

  Bakgrunn: 

  1895: 
  Stortinger bevilget med 59 mot 55 stemmer, 8 millioner kroner til bygging av våre to første panserskip
  HARALD HAARFAGRE og TORDENSJOLD.  For å finansiere denne, den gang betydelige utgift, besluttet 
  Stortinget at det "midlertidig" skulle innføres progresiv  inntektsskatt.  Det viste seg at denne skatten
  ble permanent.  Ytterligere to panserskip ble sjøsatt to år senere.  De totale kostnader ble ca.19
  millioner kroner, tilsvarende ca. 20% av datidens statsbudsjet


  Tordenskjold
  Panserskip.

  Byggested: Armstrong, Newcastle on Tyne, England.
  Sjøsatt: 18.03.1897.
  Tonnasje: 3.858 long tons (3.920 tonn) Stålskrog.
  Dim.: Lengde 92,66 m, bredde 14,78 m, dypgang 5,38 m.
  Maskin: 2- vert. Trippel Eksp. dampmaskiner, 4.500 IHK.
  Fart: ca. 17 kn.
  Bunkers: 550 tonn kull.
  Mannskap: 245.
  Bestykning:
  6- 10,5 cm kanoner.
  2- 40 mm kanoner.
  14- 20 mm kanoner.
  Bestykning etter
  tysk overtakelse:
  6- 10,5 cm AA kanoner.
  2- 40 mm AA kanoner.
  14- 20 mm AA kanoner.
  (AA kanoner = AntiAircraft kanoner)

  Skipets historie:
  1897: Prøvetokt.
  1899: Eskadretokt til København.
  1899: Mobiliseringsøvelser.
  1900: Tokt til Kiel og Marstrand.
  1900: Eskadreøvelser 1900, -01.
  1904: Eskadretokt 1904, -05, -06, 08, -09, 12 og -13.
  1904: Vintertokt 1904 og -05.
  1905: Ledsaget kongeskipene Dannebrog og Heimdal til Kristiania.
  1917: Kadettskip.
  1919: Kadettokt 1919, -20, -21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30, -31, -32 og -33.
  1919: Rekruttøvelser 1919, -20, -22, -23, -24, -24, -25, -26, -27, -28, -29, -30, -31, -32, -33 og -34.
  1934: Depotskip for kadetter.
  1940: Losjiskip for rekrutter i Horten.
  09.04.1940: Var ikke  utrustet til nøytralitetsvakten høsten 1939.  Lå som losjiskip uten bestykning i Horten.
  Overtatt av den tyske marine.
  03.1941: Ombygd til flytende luftvernbatteri. Omdøpt Nynphe. Inngikk i Marine-Flakabteilung 214.
  05.1945: Lå i Svolvær.
  17.05.1945: Gikk på grunn med tysk mannskap og sank delvis i Moldøra ved gården Helleland, under overføring til KNM.
  1948: Vraket solgt til Br. Anda, Stavanger.  Hevet og ført til Stavanger for opphugging.

  Kilder

  Marinens fartøyer 1939 - 1945 og deres skjebne.

  Norske marinefartøy.

  Marinens tilstedeværelse i Kristiansandsområdet gjennom 300 år.