M/B Signal (M 41 HØ)

Nasjonalitet
Norge flaggNorge

Annet

  • Deltok i 2. verdenskrig
  • Sivilt skip

Tonnasje

Maskin/motor

Dimensjoner

  • Historikk:

    Ragnar Ulstein, "Englandsfarten. I. Alarm i Ålesund", 1965, s. 305:

    "M/B "SIGNAL" - M 41 HØ - drog frå Kvalsvik den 13. juli 1944 med fem personar frå Kvalsvik. Dei ville ikkje la seg innkalle til arbeidsteneste eller tysk frontinnsats, og valde å rømme i tide. Kom til Shetland 14. juli.

    Desse personane var med: Fiskar Einar Jakob Kvalsvik, f. Kvalsvik 1921 - Fiskar Erling Guttorm Kvalsvik, f. Kvalsvik 1920 - Fiskar Jon Astor Kvalsvik, f. Kvalsvik 1922 - Fiskar Osvald Sigmund Kvalsvik, f. Vanylven 1924 - Fiskar Bjarne Magnar K. Nerland, f. Kvalsvik 1924".