Tjenestested S.O.K. (Sjøforsvarets overkommando)

  • "Den Norske Regjerings Virksomhet. Fra 9 april 1940 til 22 juni 1945", bind IV, Forsvarsdepartementet, 1948, s. 25:

    "Sjøforsvarets Overkommando etablerte seg i London i juni 1940 under ledelse av admiral H. Diesen. Det ble opprettet kontakt med det britiske admiralitet, men på grunn av vanskelige og usikre forhold gikk det noen tid før en kom ordentlig i gang med oppbyggingen".