Internerte norske handelsskip i Nord-Afrika (1940-1942)

 • . Copyright: www.krigsseilerregisteret.no

  Fotografi av M/S Lidvard, som lå internert i Dakar og som senere lyktes i å flykte.Copyright: www.krigsseilerregisteret.no

  Hentet fra Guri Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945. Bd. 3. Sjømann, lang vakt, Oslo 1995: 335, 387:

  "Tyskerne nådde ikke fram til Middelhavet i 1940. men gjennom våpenstillstandsavtalen av 22. juni 1940 lyktes de i å binde de fleste allierte skip som lå i franske havner, både i Europa og Afrika. [...]

  Etter den fransk-tyske våpenstillstand 22. juni 1940 var mange av de norske skipene i franske kolonihavner blitt beordret av Nortraship til å gå til havner under britisk kontroll. Kapteinene forsøkte også å avseile på eget initiativ, men franske myndigheter nektet skipene å forlate havn.

  Det dreide seg om norske skip som i slutten av juni 1940 lå internert i fem ulike havner, tolv i Casablanca, ett i Safi i Marokko, ni i Dakar i fransk Vest-Afrika, tre i Oran og fire i Alger i fransk Nord-Afrika (Algerie). Det var en forvirringens tid, og informasjonen var dårlig. Skip fra en rekke land lå ankret opp på reden i de franske havnene. Det var greske, danske, svenske, britiske, polske og andre lands skip. Alle de norske skipene forsøkte å få utklarering i første halvdel av juli, men med få unntak, uten hell.

  Det lyktes den norske skipsagenten i Casablanca, Harald Stornes, å få utklarert tre skip - til tross for det franske forbudet. Stornes måtte overtale "mer eller mindre kyndige franske marineoffiserer" og få hjelp av fungerende havnekaptein. Slik kunne M/T Ferncourt forlate Casablanca 2. juli 1940, S/S Varangberg 3. juli og M/S Rio Branco 13. juli. Fra Alger klarte M/T Sagona å avgå 29. juni. Disse fire kom i god behold til alliert havn. Tilbake lå 26 norske fartøyer, innesperret i fransk havn på ubestemt tid".

  ""Glemte" Afrika-fanger", Aftenposten, 18. mai 2006, Arnfinn Mauren: https://www.aftenposten.no/norge/i/XqKWr/Glemte-Afrika-fanger:

  "Etter Frankrikes fall sommeren 1940, ble mange allierte skip beordret til havner i franske kolonier i Nord-Afrika. Nesten 700 norske sjømenn, fordelt på 26 norske skip, ble internert. De ble først holdt om bord. Senere, dersom skipet deres ble rekvirert, fikk de gjerne tre valg: Bli sendt hjem til Norge, mønstre på franske båter eller sitte krigen ut i franske leire i Afrika.

  Besetningene erklærte i overveldende grad at de ville forbli i leirene eller om bord i skipene. Over halvparten av nordmennene, 349 mann, klarte imidlertid å rømme.En berømt flukt fant sted i juli 1941, da M/T "Lidvard" passerte sperringene i Dakar, kom i sikkerhet i Freetown og så fortsatte i alliert tjeneste. Boken og filmen "Flukten fra Dakar" fra 1951 bygger på denne historien. Interneringen av allierte skip og flere tusen sjøfolk i franske kolonier varte i over to år. De som ikke klarte å rømme, ble befridd ved den amerikanske landgangen i Nord-Afrika i november 1942".

  Krigsseilere knyttet til denne artikkel er de som var om bord gjeldende skip den dato det ble internert. De 26 internerte norske skipene i Nord-Afrika:

  Batavia. Port Lyautey. Totalt mannskap: 21.

  Bosphorus. Alger. Totalt mannskap: 26.

  Brott. Safi. Totalt mannskap: 18.

  Duala. Dakar. Totalt mannskap: 28.

  Favør. Oran. Totalt mannskap: 19.

  Gabon. Dakar. Totalt mannskap: 31.

  Gran. Port Lyautey. Totalt mannskap: 30.

  Hadrian. Dakar. Totalt mannskap: 18.

  Heimvard. Dakar. Totalt mannskap: 29.

  Jaspis. Casablanca. Totalt mannskap: 33.

  John Knudsen. Oran. Totalt mannskap: 37.

  Kari. Port Lyautey. Totalt mannskap: 23.

  Langanger. Bone. Totalt mannskap: 34.

  Lidvard. Dakar. Totalt mannskap: 31.

  Nyhorn. Port Lyautey. Totalt mannskap: 36.

  Oria. Port Lyautey. Totalt mannskap: 23.

  Patria. Oran. Totalt mannskap: 26.

  President Herrenschmidt. Martigues. Tot mannskap: 36.

  Regina. Bone. Totalt mannskap: 34.

  Ringulv. Safi. Totalt mannskap: 40.

  Rutenfjell. Dakar. Totalt mannskap: 19.

  Salta. Dakar. Totalt mannskap: 33.

  Skotfoss. Dakar. Totalt mannskap: 20.

  Sørvard. Dakar. Totalt mannskap: 26.

  Tana. Safi. Totalt mannskap: 31.

  Vigør. Port Lyautey. Totalt mannskap: 18.

  Til sammen: 720.

  Det var også 5 nordmenn på danske skip internert.